Študij v tujini

Mednarodna mobilnost je ena najmnožičnejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Izmenjave se izvajajo na področju izobraževanja in raziskovanja, na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov.

Univerza na Primorskem svojim študentom in sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave v okviru programa Srednjeevropske pobude CEEPUS in programa Evropske komisije ERASMUS+. Prav v okviru programa ERASMUS+ se odvija največje število izmenjav. Skozi leta beleži UP vse večji interes študentov za izmenjave, saj se zavedajo, da predstavlja študijska izmenjava pomembno študijsko in življenjsko izkušnjo.

Področje mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze pokriva Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost.