Za ponudnike

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo pisno na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020«.
Odgovori na vsebinska vprašanja Javnega razpisa za subvencionirano študentsko prehrano se bodo nahajali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsebina razpisa je dostopna tukaj.

Odgovori na vsebinska vprašanja glede Javnega razpisa 2017/2018 se nahajajo na tej POVEZAVI.