Resor za mednarodno dejavnost

Sekretar na resorju

Adimir Preradović Nasufović

predsednik Študentskega zbora ŠOUP

Sekretar na resorju

Adrijana Šučur

sekretarka za interesne dejavnosti ŠOUP

Sekretar na resorju

Anja Trunkl

vodja subvencionirane študentske prehrane

Sekretar na resorju

Eleonora Jenko

predstavnica za odnose z javnostmi ŠOUP

Sekretar na resorju

Gabriel Jablanovec

sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP

Sekretar na resorju

Jure Ciglar

predsednik ŠOUP

Sekretar na resorju

Karin Kačič

generalna sekretarka ŠOUP

Sekretar na resorju

Maja Jerman

Vodja pravne službe

Sekretar na resorju

Nikolina Janković

sekretarka za socialno in študentsko problematiko ŠOUP

Sekretar na resorju

Nikolina Jeretič

Strokovna vodja

Sekretar na resorju

Vitjan Robi Bužan

sekretar za mednarodno dejavnost ŠOUP


Resor za mednarodno dejavnost omogoča enega izmed prvih korakov k pridobivanju mednarodnih izkušenj. Upamo si stopiti izven cone udobja, postavljati drzne cilje, premagovati strahove in nenehno stremeti k odkrivanju neznanega in drugačnega, saj je ravno raznolikost tista, ki bogati in lepša naša življenja.

Vse zainteresirane, ki bi želeli aktivno preživeti prosti čas ter s svojimi idejami in energijo doprinesti domačemu okolju več od vsakdanjega, lepo vabimo, da se nam pridružite pri soustvarjanju resorja, na mednarodno@soup.si.

Študij v tujini zaznamujejo mnoge preizkušnje, ki pripomorejo k oblikovanju in dozorevanju posameznikove osebnosti. Krasi ga spoznavanje novih lju-di, različnih pogledov in oblikovanja lastnih stališč. Vse te spremembe te privedejo izven cone udobja in odpirajo nova vprašanja o svetu.
 
Študent, ki je del svojega študija opravil v tujini, razvije paleto veščin, ki mu pomagajo tako na osebni kot na poklicni poti. Znanja, osebnostne zrelosti in socialnega kapitala, ki jih je moč pridobiti preko študentske mobilnosti, se ni moči naučiti z nobeno knjigo. Pomembno je pozabiti na vse razloge »za-kaj ne« in se osredotočiti na »zakaj ja«.

PROJEKTI V IZVEDBI RESORJA ZA MEDNARODNO DEJAVNOST