Resor za izobraževanje in študentsko svetovanje

Sekretar na resorju

Adimir Preradović Nasufović

predsednik Študentskega zbora ŠOUP

Sekretar na resorju

Adrijana Šučur

sekretarka za interesne dejavnosti ŠOUP

Sekretar na resorju

Anja Trunkl

vodja subvencionirane študentske prehrane

Sekretar na resorju

Eleonora Jenko

predstavnica za odnose z javnostmi ŠOUP

Sekretar na resorju

Gabriel Jablanovec

sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP

Sekretar na resorju

Jure Ciglar

predsednik ŠOUP

Sekretar na resorju

Karin Kačič

generalna sekretarka ŠOUP

Sekretar na resorju

Maja Jerman

Vodja pravne službe

Sekretar na resorju

Nikolina Janković

sekretarka za socialno in študentsko problematiko ŠOUP

Sekretar na resorju

Nikolina Jeretič

Strokovna vodja

Sekretar na resorju

Vitjan Robi Bužan

sekretar za mednarodno dejavnost ŠOUP


Resor za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP ponuja veliko aktivnosti, ki pripomorejo k osebnostni rasti študentov Univerze na Primorskem (UP).

Naš fokus je študentom ponuditi kvalitetna izobraževanja kot komplement strokovnemu oz. formalnemu izobraževanju, ki ga ponuja UP. Z željo po spremembah na boljše gradimo vsi študentje veliko skupnost, ki bo kritično opozarjala na napake in konstruktivno predlagala rešitve. Resor za izobraževanje in študentska organizacija je študentom nova družina, ki bo z odgovornostjo vedno opozarjala na kršenje pravic in neopravljene dolžnosti študenta.

Zato je pomembno, da vzdržujemo geslo »študentje za študente«, ker s pravo participacijo lahko vsak študent UP pripomore k izboljšanju  življenja študentov.

Na Resorju za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP oblikujemo stališča študentov UP za kakovostnejši študij ter boljše študijske razmere, ki jih zagovarjamo tudi na nacionalni ravni. Hkrati pa svetujemo in iščemo rešitve za premostitev težav, ki se pojavljajo bodisi na študijskem področju, bodisi na področju študentskih pravic.

Na univerzitetni ravni je delovanje resorja povezano z delovanjem Študentskega sveta UP. Verjamemo, da nas skupna prizadevanja pri uresničevanju istih ciljev (kakovost študija na UP, oblikovanje enotne in kakovostne študentske politike na UP, skupno zastopanje študentskih pravic, itd.) pogosto povezujejo. Naš namen je delovati tvorno.
Ker sledimo našemu namenu tudi na nacionalni ravni, resor aktivno sodeluje pri pripravljanju politike in usmeritev, ki jih koordinira organizacija vseh študentov v Sloveniji, Študentska organizacija Slovenije.

Delo resorja se osredotoča na vsebino. Vabimo te, da se nam pridružiš, v kolikor bi rad pridobil dodatna znanja in izkušnje s področja visokega šolstva ali pa udejanil projekte, ki so vezani na področje delovanja resorja.

PROJEKTI V IZVEDBI RESORJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN ŠTUDENTSKO SVETOVANJE