Predsedstvo ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Alen Mujkić

predsednik ŠOUP

alen mujkic

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

Predsedstvo ŠOUP izvaja programe in dejavnosti preko resorjev, in sicer resor za interesne dejavnosti, resor za mednarodno dejavnost, resor za izobraževanje in študentsko svetovanje ter resor za socialno in študentsko problematiko.

Predsedstvo ŠOUP vodi predsednik ŠOUP. V trenutnem mandatnem obdobju je predsednik ŠOUP Alen Mujkić.

Alen Mujkić

Delovanje v študentskem organiziranju in združevanje študentov na različnih obštudijskih aktivnostih me je pričelo zanimati že na začetku študija. Zavedam se, da je študentsko organiziranje pomemben faktor pri oblikovanju življenja vsakega študenta. Aktivno sem deloval na UP Fakulteti za management, vendar sem potreboval nekoliko večji izziv in želel sem si poskrbeti za projekte in aktivnosti, ki bi jih obiskovali vsi študenti Univerze na Primorskem. 

Na ŠOUP želim ohraniti pozitivno delovno okolje in poskrbeti za to, da so pri nas dobrodošli vsi študenti, ki potrebujejo našo pomoč. Študentske organizacije obstajajo zato, da nudijo podporo študentom in omogočajo izvrševanje njihovih pravic ter ob tem izvrševati želje in potrebe študentov v okviru svojih zmožnosti. 

V vlogi predsednika si bom prizadeval, da bodo te želje uresničene v čim večji možni meri in vsakega izmed vas vabim, da tekom študija soustvarja projekte, ki jih ŠOUP izvaja.


Pridruži se nam! 

img2778.jpeg