Predsedstvo ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Nassim Djaba

predsednik ŠOUP

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

Predsedstvo ŠOUP izvaja programe in dejavnosti preko resorjev, in sicer resor za interesne dejavnosti, resor za mednarodno dejavnost, resor za izobraževanje in študentsko svetovanje ter resor za socialno in študentsko problematiko.

Predsedstvo ŠOUP vodi predsednik ŠOUP. V trenutnem mandatnem obdobju je predsednik ŠOUP Nassim Djaba.

Nassim Djaba

Aktivacija mladih je tako moja osebna prioriteta pri vodenju študentske organizacije, kot vseh sodelavcev na ŠOUPu.

Želim si družbe, kjer vsak študent kritično razmišlja in podaja konstruktivne predloge za razvoj in uspeh nas vseh. Zame je vsak študent Univerze na Primorskem tudi ŠOUPovec, ki daje pozitiven doprinos študentski izkušnji. Da bo ta izkušnja še globja, moramo vsi praticipirati in le skupaj bomo lahko dosegli zastavljene cilje.

Zavedati se moramo, da smo študenti univerza in le-te brez nas ne bi bilo. Vse kar moramo narediti je izkoristiti to priložnost in iz tega narediti za nas najpomembnejše življenjsko obdobje v katerem se bomo razvili v najboljšo verzijo sebe.