Organizacijska struktura ŠOUP

Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) sestavlja več organov, in sicer Študentski zbor, Predsedstvo, Nadzorni svet in Uprava.

Študentski zbor

Študentski zbor ŠOUP je predstavniško telo študentov Študentske organizacije Univerze na Primorskem in ga tvorijo študentski poslanci, ki so izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Študentski zbor se voli za mandatno obdobje dveh let.

Na volitvah za poslance v Študentski zbor ŠOUP so bili 22. in 25. oktobra 2019 izvoljeni naslednji poslanci:

 • Tamara Crnjac (UP PEF)
 • Lara Flego (UP PEF)
 • Adimir Preradović (UP FM)
 • Klemen Franjčić (UP FM)
 • Dragica Arsenijević (UP FHŠ)
 • Teja Nastić (UP FHŠ)
 • Srđan Medić (UP FAMNIT)
 • Siniša Panić (UP FAMNIT)
 • Andrej Domej (UP FVZ)
 • Klemen Marovšek (UP FVZ)
 • Jaka Godejša (UP FTŠ - TURISTICA)
 • Žiga Knafelc (UP FTŠ - TURISTICA)

Predsednik Študentskega zbora ŠOUP je ADIMIR PRERADOVIĆ

Predsednik in študentsko predsedstvo

Predsednik ŠOUP zastopa in predstavlja študente Univerze na Primorskem ter usklajuje delo članov Študentskega predsedstva. Predsednika ŠOUP izvoli Študentski zbor z večino glasov vseh študentskih poslancev in mora imeti ob izvolitvi status študenta. Predsednik ŠOUP je JURE CIGLAR.

Poleg predsednika sestavljajo Študentsko predsedstvo tudi sekretarji za različna področja. Njihova naloga je krepitev resornih področij z dejavnostmi za študente, predvsem pa nadzor in koordinacija projektov, ki se izvajajo v okviru ŠOUP. Študentsko predsedstvo sestavljajo:

 • sekretar za mednarodno dejavnost Vitjan Robi Bužan;
 • sekretarka za interesne dejavnosti Adrijana Šučur;
 • sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje Gabriel Jablanovec;
 • sekretarka za socialno in študentsko problematiko Nikolina Janković.

Nadzorni svet

Nadzorni svet ŠOUP je nadzorni organ ŠOUP, ki je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja ŠOUP in nadzira namensko porabo sredstev ŠOUP. Sestava Nadzornega sveta:

 • Predstavnik zaposlenih na ŠOUP: Anja Trunkl;
 • Predstavnika Študentskega zbora ŠOUP: Adimir Preradović, Gregor Gulič;
 • Predstavnika samostojnih organizacijskih enot ŠOUP: Matej Malovec, Nikolina Janković.

Uprava

Generalni sekretar je:

 • poslovodni organ Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
 • vodi delo strokovnih služb,
 • zastopa in predstavlja Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem v pravnem prometu in
 • je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze na Primorskem.

Strokovne službe ŠOUP-a so:

 •     računovodstvo,
 •     služba za informacijsko podporo,
 •     služba za komuniciranje in odnose z javnostmi,
 •     služba za subvencionirano študentsko prehrano.