Organizacijska struktura ŠOUP

Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) sestavlja več organov, in sicer Študentski zbor, Predsedstvo, Nadzorni svet in Uprava.

Študentski zbor

Študentski zbor ŠOUP je predstavniško telo študentov Študentske organizacije Univerze na Primorskem in ga tvorijo študentski poslanci, ki so izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Študentski zbor se voli za mandatno obdobje dveh let.

Na volitvah za poslance v Študentski zbor ŠOUP so bili 10., 12. in 17. oktobra 2023 izvoljeni naslednji poslanci:

 • Amadej Jelen (UP FVZ)
 • Timon Popelar (UP FVZ)
 • Aljaž Dujc (UP FM)
 • Rebeka Žarković (UP FM)
 • Alan Kostelac (UP FHŠ)
 • Mihail Pavlov (UP FHŠ)
 • Igor Brdar (UP FAMNIT)
 • Andrej Fras (UP FAMNIT)
 • Kristjan Hrastnik (UP PEF)
 • Jakob Močnik (UP PEF)
 • Dario Andrejevski (UP FTŠ - TURISTICA)
 • Matic Sečnik (UP FTŠ - TURISTICA)

Predsednik Študentskega zbora ŠOUP je Alan Kostelac. 

Predsednik in študentsko predsedstvo

Predsednik ŠOUP zastopa in predstavlja študente Univerze na Primorskem ter usklajuje delo članov Študentskega predsedstva. Predsednika ŠOUP izvoli Študentski zbor z večino glasov vseh študentskih poslancev in mora imeti ob izvolitvi status študenta. Predsednik ŠOUP je Alen Mujkić.

Poleg predsednika sestavljajo Študentsko predsedstvo tudi sekretarji za različna področja. Njihova naloga je krepitev resornih področij z dejavnostmi za študente, predvsem pa nadzor in koordinacija projektov, ki se izvajajo v okviru ŠOUP. Študentsko predsedstvo sestavljajo:

 • sekretar za mednarodno dejavnost Dimitar Miloshev;
 • sekretar za interesne dejavnosti Nikolas Minić;
 • sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje Srđan Medić;
 • sekretarka za socialno in študentsko problematiko Helena Francuz.

Nadzorni svet

Nadzorni svet ŠOUP je nadzorni organ ŠOUP, ki je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja ŠOUP in nadzira namensko porabo sredstev ŠOUP. Sestava Nadzornega sveta:

 • Predstavnik zaposlenih na ŠOUP: Erika Kokl;
 • Predstavnika Študentskega zbora ŠOUP: Andrej Fras, Igor Brdar,
 • Predstavnika študentske javnosti: Srđan Medić, Peter Milivojević.

Uprava

Generalni sekretar je:

 • poslovodni organ Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
 • vodi delo strokovnih služb,
 • zastopa in predstavlja Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem v pravnem prometu in
 • je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze na Primorskem.

Strokovne službe ŠOUP-a so:

 •     računovodstvo,
 •     služba za informacijsko podporo,
 •     služba za komuniciranje in odnose z javnostmi,
 •     služba za subvencionirano študentsko prehrano.

izpis-sklepov-šz-šoup-1-8.pdf

izpis-sklepov-šz-šoup-9.pdf

izpis-sklepov-10.-redne-seje.pdf

izpis-sklepov-11.-redne-seje-šz-šoup.pdf

izpis-sklepov-12.-redne-seje-šz-šoup.pdf

izpis-sklepov-13.redne-seje-šz-šoup.pdf

izpis-sklepov-14.redne-seje-šz-šoup.pdf

izpis-sklepov-15.redne-seje-šz-šoup.pdf