apz-up-bovec-2016.original

Akademski pevski zbor UP

Pridruži se tudi ti in postani del zgodbe o uspehu!

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem predstavlja eno najaktivnejših družabnih dejavnosti za študente, dijake in druge glasbene navdušence. Brezplačno, na zelo kakovostnem nivoju mladim omogoča umetniško poustvarjanje, z organizacijo koncertov kakovostne klasične glasbe pa bogati koncertno dejavnost na slovenski obali. Pevci in pevke se redno predstavljajo na koncertih in tekmovanjih doma in v tujini, od koder se vsakič znova vračajo z največjimi uspehi.

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP)

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) vse od ustanovitve leta 2004. V zboru poje približno 40 študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP) ter drugih zborovskih zanesenjakov. Zbor vse od ustanovitve vodi dirigent Ambrož Čopi, pri vodenju zbora pa mu pomagata asistenta dirigenta Andreja Tomažič Hrvatin in Luka Vetrih. V enajsti in dvanajsti sezoni je zbor deloval pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana.

APZ UP je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije leta 2010 za izjemne dosežke podelilo „status društva v javnem interesu“. V vseh teh letih je prejel kar nekaj nagrad, priznanj in plaket; v letu 2016 „Gallusovo plaketo“, najvišje priznanje JSKD RS za področje glasbene dejavnosti, leta 2014 „priznanje z veliko plaketo“ Mestne občine Koper (MOK), od ZKD MOK pa je leta 2012 prejel zlato plaketo. Univerza na Primorskem je zboru leta 2015 podelila plaketo za izjemne uspehe v omenjenem letu.

Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile, od renesanse do današnjih dni. Posebno pozornost namenja izvedbam skladb primorskih skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje izvajana dela iz svetovne zakladnice in novitete mlajše generacije. Z naročanjem in izvedbami novih skladb APZ UP nenehno spodbuja k nastajanje novih dosežkov na vokalnem področju in bogati nacionalno zakladnico vokalne glasbe. V vseh dosedanjih sezonah delovanja se je izkazal kot pomembni kulturni ambasador Univerze na Primorskem in Slovenije ter promotor nove umetnosti tako na koncertnih prizoriščih kot tudi s pomembnim arhivskim prispevkom novih del na zgoščenkah, ki pričajo o vsebinski izjemnosti projektov APZ UP. V svojih projektih združuje primorske glasbenike in sodeluje z različnimi domačimi in tujimi zbori, s prirejanjem kakovostnih koncertov vokalne in instrumentalne glasbe v okviru cikla Simfonic voices pa bogati kulturno dogajanje na Slovenski obali.

APZ UP redno koncertira po Sloveniji in v tujini. S kvaliteto izvedb in programsko usmeritvijo se je z izjemnimi uspehi dokazal na domačih in tujih tekmovanjih; Naša pesem v Mariboru, kjer je pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija prejel štiri zlate plakete (2007, 2010, 2012, 2014) v mešani zasedbi in zlato (2014) v ženski zasedbi, v dvanajsti sezoni (2016) pa je na omenjenem tekmovanju zbor pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana prejel srebrno plaketo (2016) v mešani zasedbi. Na regijskem tekmovanju v Postojni je APZ UP prejel dve zlati priznanji z odliko (2011 pod vodstvom dirigentke Andreje Tomažič Hrvatin, 2015 pa pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana). Več prvih mest in zlatih plaket pa je dosegel tudi na mednarodnih tekmovanjih (Paralia – 2016 in Herceg Novi – 2015 pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana, Derry – 2014, Istanbul – 2014, Prijedor – 2013, Milazzo – 2013, Split – 2012, Vilna – 2012, Ohrid – 2011, Cantonigròs – 2011, Varna – 2008, Prèveza – 2006 pa pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija), v vseh teh letih pa je bil povabljen tudi na mnoge zborovske festivale. Kot finalist je leta 2009 nastopil na tekmovanju za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v francoskem Toursu.

V svojem več kot 10-letnem obdobju delovanja je izdal že sedem zgoščenk. V letu 2014 - peta izdana zgoščenka Tebe pojem predstavlja inovativno vsebino skladb primorskih skladateljev s sakralno-pravoslavno vsebino, pri čemer je pomembno vedeti, da je edina zgoščenka s tovrstno glasbo v Sloveniji. Šesta zgoščenka Sonority je darilo pevcem APZ UP ob njihovi 10. obletnici delovanja in skupek posnetkov skladb zadnjih dveh, za zbor zelo uspešnih sezon. Na njej je vrsta skladb, ki jih je zbor izvedel prvič, nekatere so bile prvič izvedene tudi v Sloveniji. Program obsega skladbe, ki so zapete v osmih različnih jezikih, in skuša predstaviti mlado primorsko glasbeno tvornost. Sedma zgoščenka Fantazije, izdana ob koncu leta 2014, je prva avtorska zgoščenka enega najbolj izvajanih avtorjev najmlajše skladateljske generacije v slovenskem prostoru in APZ-jevca, Andreja Makorja. Zgoščenka ni le cvetober skladb enega trenutno najbolj iskanih zborovskih skladateljev v Sloveniji, temveč je hkrati tudi celostna predstavitev zasedb na Obali (Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, Mešani pevski zbor Gimnazije Koper, Mešani pevski zbor Obala in Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem).

Academic choir of University of Primorska
(Koper, Slovenia)

Academic choir of University of Primorska (APZ UP) performs under the auspices of Student Organization of University of Primorska (ŠOUP) since its establishment in 2004. In the choir, there are about 40 students of University of Primorska and also some other choral enthusiasts. The choir is led by a composer and conductor Ambrož Čopi. He has been leading it for the first decade of its activity and now, since October 2016. His assistants, that help him with the leading of the choir, are Andreja Tomažič Hrvatin and Luka Vetrih. In the 11th and 12th season the conductor was Mirko Ferlan.


The Choir embraces a whole range of music genres and styles, from the Renaissance to modern music. Particular attention is dedicated to the compositions by the composers of the Primorska Region; moreover, the choir is enriching its repertoire with rarely performed works and novelties composed by the younger generation of Slovenian composers. The choir also engages musicians of the Primorska Region in its projects, and works with a variety of other national and foreign choirs. By ordering and preforming new songs, APZ UP is constantly encouraging new achievements in the vocal area of our national music, making the treasury of it become richer. In all the years of its existence, the choir has been a cultural ambassador of University of Primorska and of Slovenia, and also a promotor for new art works by performing them on their concerts and by publishing CDs with important contents.


The Choir is also hosting highly acclaimed concerts of quality vocal and instrumental music in the cycle Simfonic voices to help enrich the cultural life of the Slovenian coast.
Academic choir of University of Primorska regularly performs at all major events organized by the University and arranges concerts in Slovenia and abroad. It is successfully presenting itself at national and international competitions; at Slovenian national choral competition “Naša pesem” the choir achieved four golden plaques (Maribor 2007, 2010, 2012 and 2014) with Ambrož Čopi and one silver plaque (2016) with Mirko Ferlan in the category of mixed choirs. One golden plaque was achieved in the category of female choirs (2014) with Ambrož Čopi. At a regional competition in Postojna (Slovenia) APZ UP received two golden awards with honours, one in 2011 with Andreja Tomažič Hrvatin and one in 2015 with Mirko Ferlan.


The choir also achieved many first places and golden plaques in international competitions (Prèveza (Greece) – 2006, Varna (Bulgaria) – 2008, Cantonigròs (Spain) – 2011, Makedonia – 2011, Vilnius (Lithuania) – 2012, Split (Croatia) – 2012, Milazzo (Italy) – 2013, Prijedor (Bosnia and Herzegovina) – 2013), Istanbul (Turkey) – 2014, Derry (Northern Ireland) – 2014 with Ambrož Čopi, and in Herceg Novi (Montenegro) – 2015, Paralia (Greece) – 2016 with Mirko Ferlan. APZ UP was also invited to many choral festivals. In 2009 it performed as a finalist at the European Grand Prix in Choral Singing in Tours, France.


In 2010 the Ministry of culture of the Republic of Slovenia awarded the choir a status of an Association of public interest, which is an important award of activity and a success for the choir. In 2012 the choir was awarded a golden plaque for outstanding achievements by the Association of Cultural Societies of the Municipality of Koper and in 2014 the Municipality of Koper gave the choir an award with a Grand Plaque. In 2015 the choir won a silver award and plaque, given by the Association of Cultural Societies of the Municipality of Koper for extraordinary achievements in year 2014. In May 2015 APZ UP received an award for 10 years of working by the same association and also an award of Municipality of Koper. Public Fund for Cultural Activities of Republic of Slovenia gave an award for 10 years of professional working. In October 2015 the choir received an award for special achievements for this year. This award was given by the University of Primorska. In 2016 the choir has again been awarded by the Association of Cultural Societies of the Municipality of Koper for special achievements and Public Fund for Cultural Activities of Republic of Slovenia gave it the Gallus plaque as the highest award for music activity.


From the establishment on, APZ UP has published seven CDs. In 2008 the choir released its first CD with live recordings from the concerts given in the first three years of performing (APZ UP – V ŽIVO); another CD, (MYSTERIUM) featuring the selection of pieces from the fourth and the fifth season, followed in the spring of 2010. Cooperation with an ethno group called Vruja is presented on a CD named ISTRIANTICO and the fourth CD named MOZAIKI features a selection of songs from concerts and competitions from the same period (2010–2012). The CD released on the 10th anniversary of the choir is named SONORITY. It holds records of the last two seasons (2012–2014), which were very successful for the choir. In the same season the 6th CD, TEBE POJEM (2014) was released. It presents orthodox legacy of composers of Primorska and so does the 7th CD called FANTAZIJE (2014). CD Fantazije is also the first CD by a young composer of Primorska Andrej Makor, who was a member of APZ UP in the past.