Ambrož Čopi (1973)

se je rodil v Bovcu. Po končani Srednji glasbeni šoli v Ljubljani je vpisal študij kompozicije in klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 1996 je diplomiral iz kompozicije v razredu Daneta Škerla, podiplomski študij pa je zaključil v razredu Uroša Rojka. Prva znanja iz vokalne glasbe je kot asistent dirigenta Stojana Kureta pridobival pri APZ Tone Tomšič v Ljubljani in kot pevec Komornega zbora Ave, petje pa je izpopolnjeval pri Marjanu Trčku na Glasbeni šoli Vič-Rudnik v Ljubljani. Njegove skladbe so bile še v času študija nagrajene na različnih skladateljskih natečajih. Predstavljene so na avtorskih zgoščenkah Lirični akvareli (APZ Tone Tomšič, dir. Stojan Kuret), So ptičice še snivale (ČarniCe, dir. Stojan Kuret), Praeparate corda vestra (Komorni zbor Ave, dir. Ambrož Čopi) in Sanjam (Slovenski komorni zbor, dir. Martina Batič) ter na različnih zgoščenkah domačih ter tujih zborov. Izdane so pri založbah Astrum, Ed. DSS in Sulasol. 

Za svoje dosežke je Ambrož Čopi v času študija prejel naziv Mladi glasbenik leta 1995, dve leti pozneje pa Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani in priznanje občine Bovec. Leta 2009 je za dosežke z APZ UP prejel zlato plaketo Univerze na Primorskem. Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper mu je leta 2014 za izjemne dosežke podelila zlato plaketo, Mestna občina Koper »Priznanje z veliko plaketo«, Javni sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Gallusovo plaketo – najvišje priznanje JSKD RS za izjemne umetniške dosežke na glasbenem področju. 

Leta 2016 je prejel Škrjančevo priznanje, ki mu ga je podelil Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole. Istega leta pa je za izjemne dosežke za obdobje zadnjih dveh let prejel najprestižnejšo nacionalno priznanje Nagrado Prešernovega sklada.

Od leta 1999 poučuje na Umetniški gimnaziji v Kopru, vodi zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (2010–), vodil pa je tudi Komorni orkester Vladimir Lovec (2005–2007). Z velikimi uspehi je vodil Komorni zbor Iskra Bovec (1992–2001), Komorni zbor Nova Gorica (1998–2004), MePZ Obala Koper (1998–2007), MeMPZ Gimnazije Koper (1999–2002, 2007–2013) in  Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (2004–2014). Z omenjenimi zbori je prejel petnajst zlatih plaket na državnih tekmovanjih ter enaindvajset prvih mest in več zlatih priznanj v tujini. Z Akademskim pevskim zborom Univerze na Primorskem je nastopil kot finalist za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v Toursu (Francija, 2009). Za svoje interpretacije je prejel številne posebne nagrade, večkrat je bil tudi nagrajen za izjemne dosežke z zborom in kot najboljši dirigent tekmovanja.

Kot strokovni ocenjevalec in član žirij je vabljen na različne zborovske manifestacije in tekmovanja, kot predavatelj pa sodeluje na zborovskih seminarjih doma in v tujini.

English

Ambrož Čopi (1973) was born in Bovec (Slovenia). After completing the Secondary Music and Ballet School in Ljubljana, he studied composition and piano at the Ljubljana Academy of Music and graduated in 1996 in the composition class of Dane Škerl; he completed his post-graduate studies in the class of Uroš Rojko. He gained first knowledge of vocal music as an assistant of the conductor Stojan Kuret in the Academic choir Tone Tomšič in Ljubljana and as a singer of the Chamber Choir Ave, and he attended further singing classes with Marjan Trček at the Music School Vič-Rudnik in Ljubljana. His compositions have been awarded at numerous composer competitions. They are comprised in CDs containing only Čopi’s compositins, i.e. Lirični akvareli (Academic choir APZ Tone Tomšič, conductor Stojan Kuret), So ptičice še snivale (ČarniCe, conductor Stojan Kuret), Praeparate corda vestra (Ave Chamber Choir, conductor Ambrož Čopi),  Sanjam (Slovenian Chamber Choir, conductor Martina Batič), as well as on various other CDs by national and foreign choirs. His compositions were published by Astrum, DSS, and Sulasol.

Ambrož Čopi was awarded the Young Musician Award in 1995 for the outstanding achievements during his study, while in 1997 he was bestowed the Prešeren Prize of the University of Ljubljana and the award of the Municipality of Bovec. In 2009 he was awarded the Gold Medal of the University of Primorska for the achievements with the APZ UP choir and in 2014 he was given two important awards by the Municipality of Koper. Also in 2014 he was awarded with the Gallus Medal, the highest award in the field of musical activity at national level in Slovenia. 

In 2016 he received Škerjanc recognition given by the Conservatory of Music and Ballet Ljubljana for outstanding artistic achievements with the Chamber Choir of the Conservatory  of Music and Balet Ljubljana and promotion of the Conservatory. In the same year, for outstanding achievements over the past two years he received a prestigious national award Preseren Fund Prize.

He has been a teacher at the Art Grammar School in Koper since 1999. He is the conductor of the Choir of the Music and Ballet Conservatory Ljubljana (2010–). In the past years, he also conducted the Youth Mixed Choir of the Art Grammar School Koper (1999–2002, 2007–2013) and the “Vladimir Lovec” Chamber Orchestra (2005–2007). With great success he conducted the Chamber Choir Iskra Bovec (1992–2001), the Nova Gorica Chamber Choir (1998–2004), the Mixed Choir Obala Koper (1998–2007) and the Academic Choir of the University of Primorska (2004–2014). Through the years, the choirs brought him fiveteen golden plaques from national competitions and twentyone first places and several golden plaques from competitions abroad. With the Academic Choir of the University of Primorska he performed as a finalist at the European Grand Prix in Choral Singing in Tours (France, 2009). Furthermore, he was awarded several special prizes for his interpretations, a number of prizes for exceptional achievements with the choirs, and was also voted best conductor at numerous competitions.

Ambrož Čopi is regularly invited to act as a member of the jury at various choral events and competitions, and he is often involved in choral music seminars at home and abroad as a lecturer.