Štipendije in študentsko delo

Štipendije

V RS se podeljujejo naslednje vrste štipendij:


  • Zoisove,
  • državne,
  • kadrovske,
  • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in
  • štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti.

Vse vrste štipendij ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-A), državne štipendije pa še Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Podeljuje se tri vrste štipendij, in sicer Zoisove, državne in kadrovske štipendije.


Upravičenci do štipendij

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje in osebe s statusom študenta oziroma študentke ter udeleženci oziroma udeleženke izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, določene v zakonu.

V skladu z Zakona o štipendiranju se štipendija lahko dodeli:


  • državljanom Republike Slovenije,
  •  Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v Republiki Sloveniji,
  • državljanom tretjih držav se lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov oziroma po načelu vzajemnosti.

Koristne povezave

Zakon o štipendiranju
Zakon o uveljavljanju javnih sredstev
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Vloga za pridobitev oz. nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Rok za oddajo vloge za študente je 7. oktober.

Prejemniki državnih in Zoisovih štipendij niso več upravičeni do prejemanja dodatka za prevoz glede na oddaljenost stalnega bivališča od kraja izobraževanja. Odslej je to področje urejeno s subvencionirano mesečno vozovnico, do katere je upravičen vsak študent, ne glede na dohodek v družini.

Študentski sklad

Študentski sklad je projekt, ki sodi med projekte Resorja za socialo in študentsko problematiko ŠOUP. Pri tem projektu sodeluje tudi Študentski svet Univerze na Primorskem, namenjen pa je socialno ogroženim študentom Univerze na Primorskem. Več si lahko o Študentskem skladu preberete tukaj.

Študentsko delo

Vse ostale informacije o študentskem delu najdete na TEJ POVEZAVI.