Splošno
četrtek, 30. september 2021

Varuh študentovih pravic bo nudil pomoč študentom tudi v tem študijskem letu

Varuh študentovih pravic je zadolžen za študente, ki tekom študija naletite na različne težave. Zakonodaja se v Sloveniji spreminja hitro in sprememb je veliko, mnoge so za študente izjemno pomembne. Vse te spremembe vplivajo na študij in prav je, da imate na voljo predstavnika, pri katerem se lahko pozanimate o kakršnikoli težavi. 

Namen projekta je usmeritev študentov in pridobitev ustreznih informacij ter napotkov za ustrezno reševanje študijskih problematik. 

Znotraj projekta se osredotočamo na naslednja področja visokega šolstva:

  • študijski proces
  • pravice in obveznosti študentov v izobraževalnem procesu
  • postopki vložitve pritožb na sklep komisije
  • pogoji za napredovanje v višji letnik
  • obveznosti, ki so definirane v učnih načrtih predmetov
  • postopke za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
  • tutorski sistem na Univerzi
  • postopki preverjanja znanja
  • disciplinska odgovornost študentov
  • štipendijski sklad Univerze na Primorskem

Kakršnokoli vprašanje povezano s študijem lahko pošljete na elektronski poštni naslov studentski.varuh@soup.si. 

Trenutno funkcijo varuhinje študentovih pravic opravlja študentka pedagoške fakultete Manca Hotko, ki bo v najkrajšem možnem času odgovorila na vsa vaša vprašanja.

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi