Sociala
četrtek, 30. september 2021

NIJZ poziva mlade: »Nisi okej? Povej naprej!«

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva pripravlja prvo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji pod skupnim sloganom »Nisi okej? Povej naprej.«.

Cilj  kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi ljudi k iskanju pomoči. Večinski delež aktivnosti kampanje bo usmerjen v populacijo mladih, še posebej študentov, saj so trenutne razmere izrazito  negativno vplivale na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje.

V sklopu prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja »Nisi okej? Povej naprej.« je predvidena izvedba longitudinalne raziskave med študenti o njihovih stališčih in nameri iskanja pomoči v primeru soočanja z duševno stisko. 

Študenti lahko izpolnite anketo na tej povezavi.

Tudi na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem se zavedamo duševnih stisk, s katerimi se soočajo študenti in nanje opozarjamo že več kot leto dni. Prosimo vas za sodelovanje v anketi, saj bodo rezultati dober pokazatelj trenutnih razmer na področju duševnega zdravja mladih. Še naprej se bomo zavzemali za pravice študentk in študentov ter bomo, tudi v bodoče, opozarjali na vse nepravilnosti, ki se dogajajo pri nas.