Splošno
četrtek, 30. september 2021

Pomembno: državne štipendije, ki jih lahko pridobijo študenti in dijaki

Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo glede na prebivališče vlagatelja.

Dijaki in študentje lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddate vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev, vam štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Študentje vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste, v primeru izpolnjevanja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom, tj. začetkom študijskega leta. Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije vam ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti. 

Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

Vlogo morate oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja.

V kolikor ste torej kot dijak oz. študent v letošnjem letu zaključili posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2021/2022 vpisujete v višjo raven izobraževanja, morate ponovno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije.

Več informacij o državnih štipendijah lahko pridobite na tej povezavi.

Zanimivo /povezane novice

Dogodki