Splošno
ponedeljek, 08. oktober 2018

Volitve Obalne dijaške skupnosti

Objavljen je razpis za volitve v organe ODS 2018/2019.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati oz. kandidatke:

  • kandidat/-ka mora imeti ob izvolitvi ali imenovanju status dijaka v skladu z veljavno zakonodajo v RS, ki se dokaže z veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto ali status študenta za kandidaturo Varuha dijakovih pravic,
  • kandidat/-ka mora spoštovati določbe Statuta Obalne dijaške skupnosti,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje ODS,
  • kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo,
  • priporočene so izkušnje na področju dela z dijaki.

Kandidat izpolni razpisni obrazec ter doda potrdilo o vpisu in priporočeno pošlje po navadni pošti na Dijaško organizacijo Slovenije, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VOLITVE DOS«. Kandidaturo mora kandidat poslati tudi v elektronski obliki na naslov ods@soup.si, sicer se kandidatura smatra kot nepopolna.

Obrazec mora biti izpolnjen elektronsko, ne lastnoročno (z izjemo podpisa). Obrazec je s 8. 10. 2017 objavljen na spletni strani www.soup.si Kandidat se mora pri pisanju kandidature držati predvidenih okvirjev obsega kandidature.

Več informacij: ods@soup.si

Kandidati in kandidatke naj popolne kandidature pošljejo priporočeno najkasneje do 17. 10. 2018 (velja oddajna teorija) po pošti na naslov: Obalna dijaška skupnost, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper. 

Vabilo na skupščino ODS

Redna seja Skupščine ODS v šolskem letu 2018/2019 bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 11. uri v Študentskem centru UP.


Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi

Dogodki