Splošno
ponedeljek, 21. november 2022

UP ZAPOSLJUJE

UP zaposljuje 6 diplomantov UP v novi alumni pisarni

UP vzpostavlja novo Alumni pisarno, kjer bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do 30.6. 2025, za polni delovni čas. Alumni pisarna bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem.

ALUMNI PISARNA

Alumni pisarna bo osrednja točka sodelovanja Univerze z okoljem, pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze. Vsebinsko bo delo raznoliko in kreativno. Pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami, kot z diplomanti. Skrbela bo za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze. 

Obenem bo Alumni pisarna stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju. Medtem ko si je UP že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, sama še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:

 • trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),
 • odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),
 • tehnološkem razvoju (prenos praks, intelektualna zaščita) in
 • razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

Vse to pa je mogoče le ob dobrih odnosih, ki jih poganjajo mehke vsebine in dogodki.

KOGA IŠČEJO?

UP išče zelo raznolike profile, diplomante Univerze na Primorskem, ki bodo snovali nove oblike aktivnosti za alumne in širše. Pozicije so odprte tudi za kandidate iz drugih držav. Delovni jezik bo angleščina.

IDEALEN KANDIDAT – SE NAJDETE?

Naš idealni kandidat je zaključil študij na UP in nato del svoje kariere preživel v podjetjih in organizacijah v tujini ali Sloveniji, sedaj pa želi del svojih izkušenj prenesti v akademsko okolje. Pozna delovno okolje in razume kakšno vlogo bi morala univerza igrati kot gonilec regionalnega razvoja, ter se zaveda procesov, ki jih mora akademska institucija opraviti, da bo to vlogo tudi prevzela. 

Strokovni sodelavci bodo izbrani na način, da bo zagotovljeno vsebinsko pokritje vseh študijskih vsebin, ki jih razvija UP.

KAJ PONUJAJO?

 • delo v mednarodnem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,
 • strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in strokovnim mentorstvom,
 • posluh in odprtost ekipe za vpeljevanje izboljšav in vzpostavitev novih procesov,
 • po potrebi uvajanje s pomočjo mednarodnih partnerjev,
 • neomejeno količino novih izzivov.

POTREBNA ZNANJA, KOMPETENCE:

 • aktivno znanje angleščine,
 • odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • občutek za odgovornost in usmerjenost k rezultatom,
 • smisel za upravljanje s časom in razporejanje prioritet,
 • pozitivna naravnanost in vztrajnost,
 • sposobnost navezovanja stikov in mreženja,
 • sposobnost učinkovitega govornega in pisnega izražanja,
 • fleksibilnost in samoiniciativnost,
 • poznavanje paketa MS Office in
 • poznavanje načel performace marketinga in socialnih platform.

IZOBRAZBA:

 • zaključen magistrski študijski program 2. stopnje na Univerzi na Primorskem

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju magistrske izobrazbe pridobljene na Univerzi na Primorskem.

DELOVNO RAZMERJE:

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025 za polni delovni čas, 40 ur na teden, s poskusnim delom treh (3) mesecev in se sklepa za potrebe projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delovno mesto je uvrščeno v 33. plačni razred. 

ZA VSE ZAINTERESIRANE

Pošljite pisno ponudbo z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 10. 12. 2022, na e-naslov: kadrovska@upr.si ali po pošti na naslov: Univerza na Primorskem, Pravna in kadrovska služba, Titov trg 4, 6000 Koper.

 • Kontaktna oseba:Martina Viler, Pravna in kadrovska služba UP
 • E-naslov: martina.viler@upr.si,  telefon: 05 61 17 532

Postanite del UP ekipe in v mladem kolektivu soustvarjajte nove oblike sodelovanja v družbi prihodnosti! Naredite prvi korak in oddajte vašo prijavo!