Splošno
ponedeljek, 22. december 2014

Svetovalnica za motnje hranjenja

Zgodnje prepoznavanje razvoja motnje hranjenja je ključnega pomena za proces okrevanja.

Razvite motnje hranjenja največkrat prepoznavamo v življenjsko ogrožajočih skrajnostih kot anoreksijo, bulimijo, kompulzivno prenajedanje, bigoreksijo in ortoreksijo. A zametki motnje hranjenja se vedno skrivajo v manj izrazitih situacijah. Pogosto oseba ne kaže vidnih znakov, a ima težave s hranjenjem in z doživljanjem sebe. Ravno prepoznavanje problematike motenj hranjenja v začetni fazi razvoja je bistvenega pomena za mladega človeka.

Prepoznane težave omogočijo začetek razreševanja stanja in preprečitev nadaljnjih škodljivih posledic. Včasih je oseba zmožna sama razrešiti neugodno stanje, ki poganja razvoj motnje hranjenja. Velikokrat to ni mogoče. V slednjih primerih je nujna strokovna pomoč. Pri tem je potrebno vedeti, da dokler celovito ne razrešimo problematike motenj hranjenja, se težave lahko prenašajo tudi na druga področja človekovega doživljanja. Oseba lahko uredi svoj način hranjenja, a jo še vedno obdaja nezadovoljstvo in nelagodje. To se lahko med drugim izraža v nezmožnosti reševanja konfliktov v odnosih, v razvoju kakšne fobije, ali v ponavljajočih neprijetnih razpoloženjih, ki osebi onemogočajo spontano in sproščeno bivanje. Pri problematiki motenj hranjenja tudi ne smemo pozabiti, da bistveno okrni kvaliteto življenja. Predvsem je pomembno zavedanje, da imajo mlade osebe pred seboj še veliko let ustvarjanja in udejstvovanja v vsakdanjem življenju. Zato je smiselno ob začetnih znakih prepoznavanja težav, ustrezno poskrbeti zase, ali v primeru nemoči, poiskati strokovno pomoč, ki bo to omogočila. 

V Svetovalnici za motnje hranjenja Introspekta se zavzemajo za čim zgodnejše prepoznavanje in preprečevanje razvoja motnje hranjenja. Zato so njihovi programi svetovanja zasnovani na ciljni usmerjenosti in intenzivnem delu. Izvajanje programov poteka v Ljubljani.  

 

Njihovi programi svetovanja so namenjeni trajnemu okrevanju. Dodatne informacije o pomoči pri prepoznavanju razvoja motnje hranjenja in o procesu okrevanja so dostopne na www.introspekta.si.

 

IMATE VPRAŠANJE v povezavi z razvojem motnje hranjenja in procesom okrevanja? Svoje vprašanje postavite na info@introspekta.si. Brezplačen odgovor dobite najkasneje do drugega delovnega dne. 

Zanimivo /povezane novice