Sociala
četrtek, 23. december 2021

Študenti v stiski bodo kmalu prejeli finančno pomoč ŠOUP

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je 22. novembra 2021 objavila Poziv za finančno pomoč študentom v stiski v prazničnem času. Ker je bilo preteklo študijsko leto izjemno zahtevno, odločevalci pa študentom in mladim niso dovolj prisluhnili, smo se odločili, da študentom pomagamo sami in jim vsaj delno izboljšamo njihov trenutni položaj ter nekoliko polepšamo praznični čas. Menimo, da je to naša dolžnost in odgovornost. 

V preteklem mesecu smo zbirali vloge študentov, ki so se znašli v finančni in socialni stiski in odziv študentov nas je izjemno presenetil. Prejeli smo več kot 80 vlog, vsako vlogo pa smo skrbno obravnavali in v celoti pregledali. Glede na vse težave, ki so jih študenti navedli, lahko zapišemo, da naša opozorila, ki smo jih, v preteklih dveh letih večkrat ponavljali v javnosti, nikakor niso bila zaman. Stanje je še vedno zelo zaskrbljujoče in revščine med študenti je veliko. Študenti se še vedno soočajo z izjemno zahtevnimi okoliščinami in mnogi so v povsem brezizhodnem položaju. Izjemno hvaležni smo Mestni občini Koper (MOK), ki je prispevala velik del sredstev za socialno ogrožene študente in je tako pomagala pri izvedbi poziva. 

Študentska organizacija se je, na podlagi pregledanih vlog, odločila, da bodo pomoč prejeli vsi študenti, ki so formalno izpolnili pogoje na pozivu. Ker je bilo teh manj od razpisanega zneska, se je komisija odločila, da preostanek denarja razdeli med študente, ki so prejeli največ točk. Pomoč bomo tako namenili 68 socialno ogroženim študentom. Upamo, da smo s tem nekoliko olajšali trenutno stisko, s katero se soočajo mnoge študentke in mnogi študenti. 

Poudariti moramo, da nas zelo veseli, da bomo lahko pomagali vsem, ki so izpolnili formalne pogoje poziva. V decembru smo bili izjemno aktivni na socialnem področju. Veseli nas, da smo obdarili 30 mladostnikov v akciji Božiček za en dan, sodelovali smo v akciji "Hladilnik toplega srca" radia Capris, pripravili smo novoletno obdarovanje otrok študentskih družin in pomagali študentom tudi s tem pozivom.

Želimo, da bi bilo situaciji, ki so nam jih v preteklih dveh leti, opisovali študenti, čim manj. Zagotovo so potrebne sistemske rešitve, ki jih vsakodnevno predlagamo in upamo, da bodo nekatere izmed njih tudi sprejete. 

Ponovno bi se želeli iskreno zahvaliti tudi vsem medijem, ki so ves čas opozarjali na stiske študentov in pomagali, da je naš poziv dosegel čim več tistih, ki nujno potrebujejo pomoč. Tokrat so nam mediji priskočili na pomoč že drugič, prvič so nam pomagali aprila, ko so bile stiske študentov izjemno hude zaradi posledic epidemije, takrat smo objavili prvi poziv za finančno pomoč študentom. Brez medijske podpore bi bile stiske študentov verjetno povsem prezrte in zagotovo si sodelovanja z mediji želimo tudi v prihodnje, saj so prav mediji močno pripomogli k izpostavljanju študentskih problematik in socialnih stisk med študenti. 

Študenti, ki so se prijavili na poziv in so izpolnili vse potrebne pogoje, so že prejeli e-pošto o dodelitvi finančne pomoči. Finančno pomoč bo ŠOUP študentom dodelil v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh. Tudi Dobrodelnemu društvu Petka za nasmeh se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč in podporo pri izvedbi poziva. Veseli nas, da bomo lahko pomagali tistim, ki nujno potrebujejo našo pomoč. 

Za vsa vprašanja in informacije smo na voljo po e-pošti: info@soup.si


Zanimivo /povezane novice