Splošno
petek, 21. julij 2023

ŠOS in MDDSZ za izboljšanje kvalitete in dostopnosti študentske prehrane

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so se srečali z ministrom, pristojnim za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luko Mescem in se dogovorili o nadaljnjih korakih pri ureditvi področja sistema subvencionirane študentske prehrane (SŠP). 

Minister Luka Mesec in Marike Grubar, predsednica ŠOS, sta se strinjala, da mora sodelovanje med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in ŠOS prinesti rezultate na področju SŠP, ki bodo v interesu vseh študentk in študentov. Zavezala sta se, da bo v prihodnje komunikacija potekala kontinuirano in v formalni obliki, saj bo le na ta način, prek konstruktivnega dialoga, možno oblikovati najprimernejše predloge za izboljšavo obstoječega sistema.

ŠOS je dobil zagotovilo ministra, da do ukinitve obstoječega sistema »študentskih bonov«, o kateri se je pisalo v medijih, ne bo prišlo. Na ravni vlade sicer potekajo razprave o možnosti uvedbe sistema javnih menz, ki bi lahko nadgradile, ne pa tudi nadomestile obstoječi sistem SŠP. S strani ŠOS pa so zagotovili, da bodo prekinili zbiranje podpisov v okviru »Peticije proti ukinitvi študentskih bonov« in zaustavili izvajanje ostalih predvidenih aktivnosti za ta namen.

Prisotni na sestanku so se strinjali, da bodo preučili možnosti širitve ponudbe v kraje, kjer ni visokošolskih zavodov in kjer je izvajanje sistema subvencionirane študentske prehrane trenutno onemogočeno. Veliko študijskih programov se vsaj delno izvaja na daljavo, zaradi česar je potrebno tudi študentom teh programov zagotoviti enako dostopnost do SŠP. Ideja o sistemu javnih menz bi lahko predstavljala dopolnitev trenutnega sistema in bi se lahko v sklopu obstoječih javnih ponudnikov (na primer Študentski dom Ljubljana – Rožna kuh´na) izboljševala.

Predstavniki ŠOS bodo v začetku prihodnjega leta povabljeni k sodelovanju v delovni skupini, ki bo pripravila spremembe zakonodaje, v smeri povečanja dostopnosti in kvalitete študentske prehrane. Prav tako bo ministrstvo ponovno preverilo možnost dviga subvencije v sklopu prenove zakonodaje, predvidoma pred naslednjo redno uskladitvijo z inflacijo.

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi