Izobraževanje
četrtek, 06. september 2018

Slikarska šola Brine Torkar vabi k vpisu

Slikarska šola Brine Torkar vabi na začetni slikarski tečaj. Na tečaj se lahko prijavi vsak, ki ga zanima slikanje, risanje, modno oblikovanje, grafično oblikovanje, strip in podobno. Z opazovanjem živega modela boste dobili občutek za prostor, proporce in umestitev v format.

Šola je primerna kot priprava na sprejemni izpit:
- za srednješolsko izobraževanje na umetniških srednjih šolah (smer fotograf, modno oblikovanje, grafično, industrijsko oblikovanje) in umetniških gimnazijah,
- za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, slikarstvo, oblikovanje, restavratorstvo, NTF, arhitekturo.

Programi v šoli so namenjeni vsem generacijam. Prakticiramo tako medgeneracijske programe kot programe slikanja in risanje za mlajše, starejše, ljubitelje ali tiste, ki se želijo pripravljati na različne sprejemne izpite. Na željo posameznika prilagodimo učni načrt.

PROGRAM:
- spoznavanje likovnega prostora, perspektive ter likovnih elementov;
- tonsko slikanje z upoštevanjem prostora in volumna;
- viziranje in oblikovanje kompozicije;
- modeliranje in moduliranjem (svetlenje - temnenje, barvni prostorski ključ);
- mešanje barv z osnovnimi barvami;
- barvni krog;
- prostor in slikovna ploskev;
- združitev vsega navedenega v slikanje, s poudarkom na povezanosti in harmoniji s celoto in detajli;
- slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja, portreta,…;
- oblikovanje kompozicije in izbor motiva;
- spoznavanje slikarskih medijev in tehnik;
- slikarska tehnologija;
- zgodovina umetnosti, predstavitev avtorjev in krajše razprave.

POTEK DELA: Na samem začetku pričnemo z risbo, ki jo bomo tudi osvojili v prvih mesecih, prvem letu. V tem času učenci že pričnejo obvaldovati tudi tonsko in barvno študijo. Pomembno je, da poudarim, da se vse likovne zakonitosti, likovni jezik, v naši šoli osvaja preko pakse in ne teorije. Vsakemu posamezniku bo teorija razložena skozi praktično delo, ki ga bo ustvaril. Na prvem mestu je senzibiliziranje naših čutov in kreativna svoboda v varnih okvirih, ki bo podpirala napredek posameznika skozi opazovanje in domišljijo.

Kot je zgoraj že omenjeno, je v prvi vrsti pri nas najbolj pomembno, da z vsakim posameznikom vzpostavimo osebni stik, ki omogoča in pomaga udeležencu pri razvijanju njegovih idej in želja.

Želimo, da udeleženci spoznajo sebe in svoje omejitve ter počasi najdejo svoj izraz. Za vse to je pomembna vztrajnost, kreativnost, zaupanje, spoščenost, veselje ter daljši časovni interval v naši šoli.

Brina Torkar z vsakim posameznikom vzpostavi oseben stik, ki omogoča, da udeležencu pomaga pri razvijanju njegovih želja ali ga napoti kam drugam, saj se zaveda, da je slikarstvo za vsakega človeka lahko nekaj popolnoma drugega, vir je v življenju samem. Želi, da udeleženci spoznajo sebe in svoje omejitve, najdejo svoj izraz. Za vse to pa so pomembni vztrajnost, pridnost, zaupanje in neki daljši časovni interval. Zato je vpis v slikarsko šolo, ki se obiskuje dalj časa, vsaj leto dni, najbolj primeren način, da posameznik res nekaj pridobi in da pri tem ne gre za neko že videno obliko hitrega slikarskega tečaja, ki ponuja nekaj, kar je zelo težko v kratkem času (npr. 2 mesecih) tudi v resnici osvojiti. Poleg slikanja se Brina ukvarja tudi s psihološko astrologijo in na željo posameznika vključuje te vsebine pri učenju. V tem primeru ne gre za običajen likovni tečaj, temveč za šolo, katere temelj je čim boljše osebno poznavanje.

MATERIALI:
Materiale, ki so potrebni za začetek dela (akrili, in slikarske emulzije, slikar-ske podlage, stojala itd.), dobite v šoli. Po želji lahko prineste vaše osebne potrebščine, ki se bodo lahko hranile v šoli in je potrebno, da so označene z imeni. Vključeno v ceno je tudi študijsko gradivo (skripte, fotokopije).

TERMINI IN CENA:
V Kopru se bo tečaj izvajal vsako sredo od 16. do 19. ure.

Cena s popustom velja za vse, ki bodo slikarsko šolo obiskovali redno. Ob vpisu se plača vpisnina 50 EUR, ki velja za celo šolsko leto. Vsi ki obiskujejo šolo celo šolsko leto – od septembra do konca junija ( 10 mesecev) - znaša šolnina 850€ za celo leto (50€ so materialni stroški za celo leto, 800€ je šolnina, ki se lahko razdeli na mesečno plačilo / 80€). Ves material dobite v šoli.

Za tiste, ki bodo obiskovali šolo samo en mesec je cena 120 EUR za 4 obiske. Obiske morate porabiti v roku 3h mesecev od prvega obiska – ta možnost je za tiste, ki bi želeli obiskovati šolo samo občasno. V kolikor udeleženec izostane iz delavnice zaradi kakršnegakoli razloga, ga lahko nadomesti na kateremkoli drugem terminu, ki so razpisana, vendar le, če je prosto mesto in ob predhodni najavi. Za osnovnošolce, dijake, študente, brezposelne in upokojence je cena 75 EUR.

LOKACIJA:
Šola se bo izvajala v prostorih ŠOUPa (Pristaniška ulica 27, Koper).

PRIJAVE
Prijavite zbiramo na telefon 041 644 475 ali na mail brina.torkar@slikarska-sola.si. Več informacij je dostopnih na spletni strani tukaj.

Ob koncu dobite Brinino potrdilo o opravljenem tečaju oz. diplomo ob opravljenem šolskem letu. Omogočena bo tudi zaključna razstava del.

Glede vsega zgoraj navedenega je Brina Torkar slušatelju na voljo tudi v času, ko ni predvidenih ur slikarske šole, po dogovoru. 


 

Zanimivo /povezane novice