Primss
ponedeljek, 05. avgust 2019

PRIMSS išče pravnika/co

Primorsko svetovalno središče zaposluje.

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča, iščemo pravnika/co za delo v obsegu 24 ur na teden. Delo se opravlja v Izoli, občasno v Kopru s predvidenim nastopom dela v septembru 2019 in trajanjem do decembra 2019 z možnostjo podaljšanja.

Prijava

Prijave zbiramo do srede, 14. 08. 2019, na elektronskem naslovu pravnik@primss.si. Kot veljavno in popolno prijavo bomo obravnavali prijavo prejeto v roku, ki bo vsebovala motivacijsko pismo in življenjepis, kot obvezni sestavini prijave.  

Podroben opis delovnega mesta

Samostojno pravno svetovanje
Izvajanje pravnega svetovanja in pisanja enostavnejših pravnih vlog v sklopu projekta »Brezplačno pravno svetovanje občanom občine Izola«. Pravna vprašanja in primeri se v največji meri nanašajo na področje prava socialne varnosti, izvršilnega prava, obligacijskega prava in delovnega prava.

Ostale naloge

V manjšem obsegu se izvajajo tudi druge naloge in opravila skladno z navodili delodajalca.

Zahteve

Strokovne zahteve
Minimalna izobrazba: dipl. prav. (6/II. oz. 7.stopnja) ali absolvent prava z vsemi opravljenimi študijskimi obveznostmi, razen zagovora diplomskega dela.
Potrebno je osnovno poznavanje vseh pravnih področij in pravniška pismenost. Zaželene so delovne izkušnje.

Druge zahteve
Osebnostne: Samoiniciativnost, samostojnost, komunikacijske sposobnosti, kooperativnost, visoka raven profesionalne etike in integritete, sposobnost dela s socialno ogroženimi posamezniki, osebna primernost za delo v nevladnem sektorju.
Dobro poznavanje dela z orodji: urejevalniki besedil, urejevalnik preglednic, urejanje baze podatkov.

Zanimivo /povezane novice