Primss
torek, 08. maj 2018

Poslikava semedelskega podhoda

Zgodovina Kopra v barvah.

Na Primorskem svetovalnem središču (PRIMSS) konec junija načrtujemo izvedbo mladinskega projekta Poslikava podhoda: Zgodovina Kopra v barvah, s katerim mladim generacijam nudimo možnost in priložnost, da na kreativen in sodelovalen način prispevajo k spremembi vizualne podobe mesta.

"Projekt poslikave enega od koprskih podhodov je zrasel na ideji medsebojnega sodelovanja med mladimi različnih stopenj in smeri izobraževanja (osnovnošolci, dijaki, študenti, mladi brezposelni, …), ki lahko na ustvarjalen način prispevajo k bolj urejenem okolju našega kraja," projekt opisuje Nikolina Jeretič, strokovna vodja Primorskega svetovalnega središča.

Tema poslikave je zgodovinski razvoj Kopra na način, kot ga vidijo mladi. S tem želimo spodbuditi mlade h kritičnem razmišljanju o družbenih spremembah, ki so pomembno vplivale na razvoj Kopra. Tema je okvirna z namenom, da se mladim dovoli čim večji vpliv pri snovanju in izdelavi končnega izdelka, upoštevajoč strokovno vodenje vključenih mentorjev. 

"Semedelski podhod (stena vzdolž kolesarske steze) je dolga 47 m in visoka 2,6 m, kar pomeni, da bodo sodelujoči poslikali 122 m2 površine. Nujno pri tem je poudariti, da bodo mladi umetniki ključni pri izdelavi koncepta in načrtovanju poslikave, ob izvedbi pa bodo lahko sodelovali vsi, ki želijo soustvarjati podobo mesta Koper," dodaja Nikolina Jeretič.

Projekt, pri katerem sodelujeta Center mladih Koper (CMoK FEST) in Pokrajinski muzej Koper, predvideva vključevanje večjega števila prostovoljcev, pričakovani učinki projekta pa so višja raven vključenosti mladih v razvoj Kopra, povišanje samopodobe in povezanosti vključenih posameznikov, večja vključenost mesta Koper in nevladnih organizacij pri delu z mladimi, dvig turistične prepoznavnosti Kopra ter ustvarjanje prijetnejšega in umetniškega vzdušja ob obisku podhoda.

"Koprski podhodi še nikoli niso bili tematsko poslikani, kar pomeni, da bi ta projekt prispeval k svežemu pogledu na vizijo razvoja Kopra. Posebej je potrebno poudariti pomen participacije mladih, ki se skozi projektno delo lahko aktivno udejstvujejo v manjši preobrazbi mestnega videza, kar lahko bistveno vpliva na njihove dojemanje lastne pomembnosti pri soustvarjanju družbene realnosti. Tak pristop lahko krepi medsebojno povezanost in vključenost mladih v družbena dogajanja na lokalni ravni. S pomočjo tehnike »velikih poslikav«, projekt mladim vliva občutek odgovornosti pri vplivanju na podobo mesta," zaključuje strokovna vodja PRIMSS.

O možnosti sodelovanja pri projektu se lahko pozanimate na elektronskem naslovu info@primss.si.

Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi

Dogodki