Splošno
petek, 28. december 2018

Obalna dijaška skupnost z novim vodstvom

Nova predsednica ODS je Eva Pincin.

V decembru je na volitvah Obalne dijaške skupnosti (ODS) bila izvoljena nova predsednica, Eva Pincin, ki je ob izvolitvi med drugim izpostavila, da je njen cilj predvsem povečati prepoznavnost ODS, usmeriti delovanje organizacije v več področj, spodbuditi obalne dijake k večji aktivnosti in omogočiti vsem enake možnosti. Poleg tega si bo prizadevala tudi za večjo povezanost z Dijaško organizacijo Slovenije in drugimi regijami.

Člani upravnega odbora so na prvi konstitutivni seji razdelili delovanje na več posameznih sektorjev za: socialo (Anja Segulin), interesne dejavnosti (šport - Črtomir Grlj, kultura - Evelin Miklavec in obšolske dejavnosti - Nik Zadel), odnose z javnostjo (Jurij Škof) ter izobraževanje in regionalno povezovanje (Samo Bordon).

S prvim projektom, ki bo predvidoma v drugi polovici januarja, nameravajo organizirati zabavno druženje z vodenim programom, na katerem se bodo lahko vsi obalni dijaki ter ostali interesenti družili in neformalno povezovali. Z novim letom načrtujejo še številne druge aktivnosti, s katerimi želijo vzpodbuditi sovrstnike k aktivaciji in soustvarjanju projektov.

Zanimivo /povezane novice