Izobraževanje
torek, 15. december 2020

MOK razpisuje štipendije za dijake in študente

Štipendije lahko prejmete za študij doma in za študij v tujini.

Gre za pet štipendij, in sicer za študij doma in za študij v tujini. Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev štipendije je četrtek, 31. december, pri čemer bodo letos štipendije za študij v Sloveniji podelili za področja umetnosti, naravoslovja, matematike, računalništva, tehnike, proizvodne tehnologije, gradbeništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine in zdravstva.

V mesecu decembru 2016 je Mestna občina Koper sprejela Odlok o štipendiranju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2017. Odlok na novo določa pogoje za pridobitev štipendije in sicer omogoča hkratno prejemanje državne in občinske štipendije. Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkih družin. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo na podlagi Zakona o štipendiranju. Prejemniki državne štipendije lahko zaprosijo tudi za štipendijo Mestne občine Koper.

Eden izmed pogojev za pridobitev občinske štipendije je uspeh, in sicer morajo kandidati dosegati povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov oziroma opravljenih izpitov predhodnega leta 4,30 (za študente prvih letnikov) oziroma 8,50 (za študente višjih letnikov). Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600.00 EUR.

Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev štipendije je četrtek, 31. december 2020. Razpis je objavljen na uradni spletni strani Mestne občine Koper.

Zanimivo /povezane novice