APZ UP

Simfonic voices

Mednarodni koncertni cikel vokalne in instrumentalne glasbe

3 koncerti december apz 2018

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) je v petem letu svojega delovanja osnoval koncertni cikel vokalne in instrumentalne glasbe VOX AETERNUM, ki se je kasneje preimenoval v SIMFONIC VOICES. Tako je zbor iz vokalnega cikla prešel v vokalno-instrumentalnega in Obali že kar nekaj let ponuja raznovrstne koncerte domačih in tujih glasbenih zasedb.

Pevci so z dirigentom Ambrožem Čopijem vselej opazovali kaj Kopru in Obali manjka ter kaj bi bilo potrebno dodatno spodbuditi in nadgraditi. Iz te ideje se je razvila organizacija koncertnih ciklov. Na vokalnem področju je bilo narejenega veliko, APZ UP pa je s koncertnimi cikli skušal zaobjeti celoletno dogajanje v mestu.

Gostovanja vrhunskih tujih zborov in orkestrov v Kopru so ena izmed oblik kulturnega udejstvovanja APZ UP. Pevke in pevci so dolgo časa čakali na ambient v mestu za izpeljavo večjih glasbenih dogodkov. S tem namenom so leta 2012 v cerkvi sv. Frančiška Asiškega v centru Kopra izpeljali koncert ob srečanju treh akademskih pevskih zborov. Želja se je izpolnila in končno smo lahko bili (konec leta 2014) priča odprtju prenovljenemu ambientu, ki je ponudil odličen prostor za glasbeno muziciranje. Obnovljen objekt sv. Frančiška sedaj omogoča kulturno-vokalno in instrumentalno ponudbo na visokem akustičnem nivoju. To smo dosegli z organizacijo kvalitetnih vokalnih in instrumentalnih koncertov skozi vsa pretekla leta.

S prirejanjem koncertov in gostovanj domačih ter tujih glasbenih zasedb je zbor sklenil številna prijateljstva in sodelovanja. Večino koncertov je bilo izpeljanih v Kopru, nekaj tudi v Trstu, Ljubljani in Gorici.

Koncertni cikel Simfonic voices je v letih izvajanja pridobil na domači in mednarodni prepoznavnosti. Rdeča nit projekta je predstavitev in promocija sodobne slovenske glasbe ter drugih zborovskih in glasbenih zasedb. Cikel, ki je namenjen tako glasbenim strokovnjakom kot zborovskim navdušencem, ponuja kakovostno zborovsko in instrumentalno glasbo skozi celotno leto.
Koper kot univerzitetno mesto nima profesionalno organizirane tovrstne ponudbe. Zbor je želel to prepričanje ozavestiti in tako mladi kot starejši populaciji ponuditi kvalitetno glasbo ter s tem popestriti tudi turistično ponudbo mesta. Vsi koncerti so izvedeni z veliko mero volonterskega dela, vstop na koncerte je vselej prost, kar spodbuja k obisku in osebnosti rasti študentske populacije in vseh ostalih.

APZ UP je s svojim delovanjem velik spodbujevalec mlade univerze v našem prostoru na stiku treh kultur in tako promovira ustvarjalnost in poustvarjalnost, kot našo temeljno vrednoto. Koncertni spored temelji na sodobni slovenski ustvarjalnosti, vključuje in tako promovira novitete mlade skladateljske generacije. Nastopajoče zasedbe sodijo v vrh slovenske in tuje vokalne in instrumentalne poustvarjalnosti.
Z organizacijo gostovanj slovenskih zborov, tujih posameznikov in instrumentalnih zasedb želi zbor aktivno sodelovati pri oblikovanju kvalitetne vokalne ponudbe na Obali ter omogočiti pevcem primerljivost in s tem kvalitetno rast zasedbe.

Koncertni cikel je namenjen širokemu krogu poslušalcev od 14. do 80. leta starosti, predvsem pa vsem, ki jih vokalna in instrumentalna glasba navdušuje: pevcem številnih zborov, dirigentom, učencem ter dijakom glasbenih smeri in številnim profesionalnim glasbenikom. Hkrati so koncerti namenjeni vsem tistim, ki bi radi slišali kvalitetno glasbeno literaturo in izvedbo vrhunskih sestavov iz Slovenije in tujih držav ter si s tem širili obzorja in pridobivali nova znanja, navdih in motivacijo. Koncerti namreč omogočajo vpogled v novosti in tradicijo skozi kvalitetne izvedbe vsem vključenim; sorodnim društvom, mladi študirajoči populaciji, glasbenikom in drugim glasbenim entuziastom.

Projekt Simfonic voices vpliva tudi na kulturni razvoj dejavnosti. Sodelovanje s kvalitetnimi zborovskimi in instrumentalnimi zasedbami spodbuja motiviranost članov zasedb, hkrati pa nudi možnost primerjave, nadgradnje znanj ter s tem kvaliteto zasedb. Raznolikost programov prikazanih in slišanih na koncertih omogoča osebnostni razvoj posameznika in širi obzorja. Razen klapskega petja, na Obali tovrstnih prezentacij ni – v cikel smo umestili slovenske, zamejske in druge tuje zasedbe, ker je tovrstno sodelovanje v našem kulturnem prostoru pomembno. Koncerti niso pomembni le za naše društvo, temveč omogočajo vpogled v novosti in tradicijo skozi kvalitetne izvedbe vsem drugim vključenim, sorodnim društvom, mladi študirajoči populaciji, glasbenikom in drugim poslušalcem. Na slovenski Obali nimamo koncertne agencije, ki bi ponujala koncerte kvalitetnih vokalnih in instrumentalnih zasedb, zato se društva trudimo z organizacijo koncertov na svojem področju. Pomembno je skozi žive prezentacije vokalne in instrumentalne glasbe navdihovati, pomagati, razumeti, sprejeti različnost – zato s programom spodbujamo k lastni ustvarjalnosti in poustvarjalnosti glasbe. Naša Univerza želi v prihodnje nadgraditi umetniške programe, zato želimo že sedaj na ta način prispevati h glasbenemu izobraževanju mladih.

Vsa ta leta je zbor skušal povezati čim več društev in organizacij, saj je povezovanje in sodelovanje znotraj občine najpomembnejše. Ni pomembno le aktivno sodelovanje v APZ UP, temveč tudi poslušanje, slišanje, primerjanje, spoznavanje tuje literature in sprejemanje drugačnosti. Ob vseh uspešno izpeljanih projektih gre zahvala institucijam, ki so nas sprejele odprtih rok, podprle naše ideje in nas spremljale ter nas še vedno spremljajo na naši poti delovanja. APZ UP izreka zahvalo za finančno in organizacijsko podporo Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP), kjer kot organizacijska enota deluje vse od svojega nastanka, zahvala za izpeljavo različnih projektov in finančno podporo pa gre Mestni občini Koper (MOK) in Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ter sami Univerzi na Primorskem.