Obalna dijaška skupnost

ODS

Obalna dijaška skupnost z novim vodstvom

Obalna dijaška skupnost je bila ustanovljena 25. maja 2016 in že od tedaj predstavlja močan povezovalni element med dijaki in študenti na Primorskem. ODS združuje vse obalne dijake v pomembno skupno organizacijo, ki skrbi za reševanje vseh ključnih vprašanj za dijake. 

Posebnost dijaške skupnosti se na obalnem dvojezičnem območju kaže v tem, da so vanjo vključeni predstavniki tako slovenskih kot tudi italijanskih srednjih šol.

Dijaška skupnost deluje na področju kulture, sociale, zdravja in izobraževanja. Osnovni cilj ODS je, da s projekti uresničuje interese dijakinj in dijakov ter utrdi svojo pozicijo v mladinskem organiziranju. 

Predsednica: Anabel Todorović

Statut ODS se nahaja tukaj.

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi