sreda, 06. september 2023

Volitve Obalne dijaške skupnosti 2023

Objavljen je razpis za volitve v organe ODS 2023/2024

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati oz. kandidatke:

  • kandidat/-ka mora imeti ob izvolitvi ali imenovanju status dijaka v skladu z veljavno zakonodajo v RS, ki se dokaže z veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto ali status študenta za kandidaturo Varuha dijakovih pravic,
  • kandidat/-ka mora spoštovati določbe Statuta Obalne dijaške skupnosti,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje ODS,
  • kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo,
  • priporočene so izkušnje na področju dela z dijaki.

Kandidat izpolni razpisni obrazec ter doda potrdilo o vpisu s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VOLITVE ODS«. Kandidaturo mora kandidat poslati tudi v elektronski obliki na naslov ods@soup.si, sicer se kandidatura smatra kot nepopolna.

Obrazec mora biti izpolnjen elektronsko, ne lastnoročno (z izjemo podpisa). Obrazec je s 6. 9. 2023 objavljen na spletni strani www.soup.si. Kandidat se mora pri pisanju kandidature držati predvidenih okvirjev obsega kandidature.

Več informacij: ods@soup.si

Kandidati in kandidatke naj popolne kandidature oddajo najkasneje vključno do 11. septembra 2023 na Info točki ŠOUP (Čevljarska ulica 27, 6000 Koper) med delavniki med 9.00 in 12.00 ter med 13.00 in 15.00.

Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi