Splošno
sreda, 01. september 2021

Volitve Obalne dijaške skupnosti

Objavljen je razpis za volitve v organe ODS 2021/2022

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati oz. kandidatke:

  • kandidat/-ka mora imeti ob izvolitvi ali imenovanju status dijaka v skladu z veljavno zakonodajo v RS, ki se dokaže z veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto ali status študenta za kandidaturo Varuha dijakovih pravic,
  • kandidat/-ka mora spoštovati določbe Statuta Obalne dijaške skupnosti,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje ODS,
  • kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo,
  • priporočene so izkušnje na področju dela z dijaki.

Kandidat izpolni razpisni obrazec ter doda potrdilo o vpisu in priporočeno pošlje po navadni pošti na Dijaško organizacijo Slovenije, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VOLITVE ODS«. Kandidaturo mora kandidat poslati tudi v elektronski obliki na naslov ods@soup.si, sicer se kandidatura smatra kot nepopolna.

Obrazec mora biti izpolnjen elektronsko, ne lastnoročno (z izjemo podpisa). Obrazec je s 1. 9. 2021 objavljen na spletni strani www.soup.si. Kandidat se mora pri pisanju kandidature držati predvidenih okvirjev obsega kandidature.

Več informacij: ods@soup.si

Kandidati in kandidatke naj popolne kandidature pošljejo priporočeno najkasneje do 3. septembra 2021 (velja oddajna teorija) po pošti na naslov: Obalna dijaška skupnost, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper ali na Info točki ŠOUP (Čevljarska ulica 27, 6000 Koper) v sredo med 9. in 12. uro, četrtek in petek pa med 13. in 15. uro.