Splošno
torek, 27. november 2018

Volitve Obalne dijaške skupnosti

Objavljen je razpis za volitve v organe ODS 2018/2019.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati oz. kandidatke:

  • kandidat/-ka mora imeti ob izvolitvi ali imenovanju status dijaka v skladu z veljavno zakonodajo v RS, ki se dokaže z veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto ali status študenta za kandidaturo Varuha dijakovih pravic,
  • kandidat/-ka mora spoštovati določbe Statuta Obalne dijaške skupnosti,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje ODS,
  • kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo,
  • priporočene so izkušnje na področju dela z dijaki.


Kandidat izpolni razpisni obrazec ter doda potrdilo o vpisu in priporočeno pošlje po navadni pošti na Dijaško organizacijo Slovenije, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VOLITVE DOS«. Kandidaturo mora kandidat poslati tudi v elektronski obliki na naslov ods@soup.si , sicer se kandidatura smatra kot nepopolna.

Obrazec mora biti izpolnjen elektronsko, ne lastnoročno (z izjemo podpisa). Obrazec je s 27. 11. 2018 objavljen na spletni strani www.soup.si. Kandidat se mora pri pisanju kandidature držati predvidenih okvirjev obsega kandidature.

Več informacij: ods@soup.si

Kandidati in kandidatke naj popolne kandidature pošljejo priporočeno najkasneje do 4. 12. 2018 (velja oddajna teorija) po pošti na naslov: Obalna dijaška skupnost, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper. 

Postopek:

Razpisna komisija bo v roku 8 dni pred volitvami pregledala kandidature in kandidate obvestila o popolnosti oziroma nepopolnosti kandidature. Kandidati ne bodo imeli možnosti dopolnitve kandidature.

Kandidati za Predsednika DOS bodo imeli možnost predstavitve kandidature na I. redni seji Skupščine ODS (11. 12. 2018), in sicer v obsegu 5 minut, kandidati za člana Upravnega odbora ODS v obsegu 3 minute. Po izvolitvi predsednika vodi sejo novo izvoljeni po predlaganem dnevnem redu.

Vabilo na skupščino ODS

Redna seja Skupščine ODS v šolskem letu 2018/2019 bo v torek, 11. decembra 2018, ob 11. uri v Študentskem centru UP.

Zanimivo /povezane novice