Splošno
ponedeljek, 07. oktober 2019

Volilni razglas za volitve v Študentski zbor ŠOUP

Volilna komisija Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: volilna komisija) se je sestala v petek, 4. 10. 2019, in je obravnavala prispele kandidature za člane Študentskega zbora ŠOUP.

Zaradi številnih pritiskov, anonimnih groženj in poseganj v čast in dobro ime članov volilne komisije, se je volilna komisija odločila, da bo svojo sejo zaprla za javnost. Ker so napadi na volilno komisijo prejudicirali celo to, da bo prišlo do kršenja volilnih opravil s strani volilne komisije, kot tudi do izvršitve kaznivih dejanj, je volilna komisija zaradi svoje varnosti, in vse to v interesu transparentnosti volilnih postopkov, posnela odpiranje vseh kandidatur, ki so bile oddane v zapečatenih pisemskih ovojnicah, kot tudi vsebino ovojnice po posameznih listih.

Volilna komisija je po večurni seji ugotovila, da:

  • je bilo od ponedeljka, 30. 9. 2019, do petka, 4. 10. 2019, prevzetih 25 obrazcev za kandidaturo;
  • je bilo do petka, 4. 10. 2019, pravočasno oddanih 22 kandidatur;
  • je bilo popolnih 13 kandidatur;
  • je bilo 9 kandidatur zavrženih zaradi podvajanja podpornikov, čeprav je določeno, da lahko vsak volivec poda podporo le določenemu kandidatu.

Na podlagi navedenega je volilna komisija sprejela volilni razglas, ki je objavljen na spletni strani in na oglasnih deskah ŠOUP.

Volilna komisija sklepno poudarja, da bo do konca volitev svoje delo še naprej opravljala samostojno in neodvisno, v skladu z akti ŠOUP in ŠOS ter dodaja, da posegov v njeno delo ali celo v osebno dostojanstvo njenih članov, ne bo dovolila. Pri tem volilna komisija dodaja, da je zoper vse njene odločitve možen ugovor na Študentsko pritožbeno komisijo.

Volilna komisija ŠZ ŠOUP

Zanimivo /povezane novice