torek, 04. maj 2021

Študenti v stiski bodo kmalu prejeli finančno pomoč ŠOUP

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je 8. aprila objavila Poziv za finančno pomoč študentom v stiski v času epidemije Covid-19. Ker večina ukrepov, ki smo jih predlagali vladi, ni bila sprejeta, smo se odločili, da študentom pomagamo sami in jim vsaj delno izboljšamo njihov trenutni položaj. Menimo, da je to v dani situaciji naša dolžnost in odgovornost. 

V preteklem mesecu smo zbirali vloge študentov, ki so se znašli v finančni in socialni stiski in odziv študentov nas je izjemno presenetil. Prejeli smo nekaj več kot 100 vlog, vsako vlogo pa smo skrbno obravnavali in v celoti pregledali. Glede na vse težave, ki so jih študenti navedli, lahko zapišemo, da naša opozorila, ki smo jih ponavljali v javnosti, nikakor niso bila zaman. Stanje je resnično zaskrbljujoče in revščine med študenti je vse več. Študenti se še vedno soočajo z izjemno težkimi okoliščinami in mnogi so v povsem brezizhodnem položaju. To so prepoznala tudi nekatera podjetja in lokalne skupnosti, ki so finančno podprle poziv, za njihovo pomoč smo jim izjemno hvaležni in verjamemo, da bo prišla v prave roke. 

Iskreno zahvalo dolgujemo Občini Postojna, Komunali Izola, podjetju Kemiplas in podjetju CIM. Pomembno je, da smo povezali vsaj nekatere akterje v širši regiji. Naš namen je bil predvsem v skupni pomoči študentom Univerze na Primorskem in veseli nas, da smo ta namen tudi uspešno dosegli. Žal se ostali deležniki, ki smo jih prosili za pomoč niso odzvali. 

Študentska organizacija se je na podlagi pregledanih vlog odločila, da bo pozivu namenila še nekaj dodatnih sredstev in skupaj z donatorji smo zbrali 7.050 evrov. S temi sredstvi bomo finančno pomoč omogočili 47 socialno ogroženim študentom. 

Poudariti moramo, da smo si želeli pomagati vsem, a v trenutni situaciji to žal ni mogoče. Kljub temu pa že sedaj razmišljamo, da bi tovrstno humanitarno akcijo kmalu ponovili, ker verjamemo, da študenti pomoč potrebujejo skozi celotno leto. Hkrati pa si želimo, da bi bilo situaciji, ki so nam jih, v preteklem mesecu, opisovali študenti čim manj. Zagotovo so potrebne sistemske rešitve, ki jih vsakodnevno predlagamo in upamo, da bodo nekatere izmed njih tudi sprejete. Naj omenimo tudi to, da so študentje, ki jim bomo pomagali delovno aktivni in mnogi so v času epidemije izgubili svoj edini prihodek. 

Želeli bi se zahvaliti tudi vsem medijem, ki so ves čas opozarjali na stiske študentov in pomagali, da je naš poziv dosegel čim več tistih, ki nujno potrebujejo pomoč. Brez medijske podpore bi bile stiske študentov verjetno povsem prezrte in zagotovo si sodelovanja z mediji želimo tudi v prihodnje, saj so prav mediji močno pripomogli k izpostavljanju študentskih problematik in socialnih stisk med študenti. 

Študenti, ki so se prijavili na poziv, in so izpolnili vse potrebne pogoje, bodo v naslednjih dnen prejeli e-pošto o dodelitvi finančne pomoči. Finančno pomoč bo ŠOUP študentom dodelil v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh. Veseli nas, da bomo lahko pomagali tistim, ki nujno potrebujejo našo pomoč. 


Sklad so finančno podprli:


Zanimivo /povezane novice

smucanje soup23
03.02.2023

Smučanje s ŠOUP

Drage študentke in študenti, nabrusite smučke in pripravite smučarske deske!