četrtek, 08. april 2021

ŠOUP opozarja na stiske študentov in objavlja poziv za dodelitev finančne pomoči študentom v času epidemije

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem smo v preteklem mesecu zbirali izkušnje, ki so študente tako ali drugače zaznamovale v času epidemije. Študentje se v zadnjem času pogosto obračajo na našo organizacijo in prejeli smo izjemno veliko različnih izkušenj študentov, ki nas navdajajo z zaskrbljenostjo.

Študentje se soočajo s strašnimi finančnimi, socialnimi in tudi bivanjskimi stiskami. Veliko študentov je ostalo povsem brez prihodkov, nekateri so bili primorani zapustiti študentske domove. Pozablja se na tuje študente, ki so bili v času epidemije še posebej prizadeti. Mnogim študentom je epidemija odvzela delovno mesto in možnost zaslužka, ki predstavlja socialni korektiv. Starši so lahko pomagali le redkim, saj je v času epidemije brez dela ostalo tudi zelo veliko redno zaposlenih. V nadaljevanju navajamo nekatere izkušnje, ki so nam jih posredovali študenti Univerze na Primorskem. 

Na nas se je obrnila študentka Univerze na Primorskem, ki je bila prisiljena zapustiti študentski dom, sedaj biva v najemniškem stanovanju, ki je v izredno slabem stanju, s fantom sta popolnoma brez prihodkov, starši pa jima ne morejo pomagati, ker tudi sami živijo v zelo slabih razmerah. Priznava, da se zelo boji, da bi dolgotrajna epidemija njeno stisko le še poglobila. V študentski dom se, zaradi vseh omejitev, ne more vrniti, ta trenutno zanjo predstavlja tudi preveliko finančno breme. 

Na nas se je obrnil tudi študent UP FAMNIT, ki svojih staršev ni videl skoraj leto in pol, ker sodijo v rizično skupino. Hkrati je opozoril, da si potovanja v domači kraj v nobenem primeru ne bi mogel privoščiti, ker je izgubil študentsko delo, ki je predstavljalo njegov edini prihodek. Ob opisu svoje izkušnje zaključi s stavkom, v katerem izpostavi, da se boji za svojo prihodnost in ne ve, kako bo preživel, če ne bo kmalu našel študentskega dela. Delo poskuša najti že več mesecev. Študent druge fakultete, prav tako Univerze na Primorskem, je ob izgubi študentskega dela prejel zgolj 300 evrov državne pomoči. Pravi, da je bil prisiljen preživeti izključno s temi sredstvi, ki pa za normalno življenje niso zadoščala. V nadaljevanju zapiše, da so mu nekoliko pomagali tudi starši, a je vseeno v veliki finančni stiski, ker so v času epidemije tudi oni izgubili delo. Trenutno nima nikakršnih prihodkov. 

Študentka Fakultete za turistične študije, ki prihaja iz tujine je prav tako izpostavila hudo finančno stisko, ki pa jo je neustrezno informiranje s strani vlade le še poglobilo in spremenilo v psihično stisko. V času korona krize je izgubila zaposlitev, mama pa ji, zaradi izjemno nizkih prihodkov, ni uspela pomagati, njen oče je prav tako ostal brez dela. Celotna situacija je trajala toliko časa, da svojih domačih ni videla več kot leto dni. Sama je poskušala najti zaposlitev in se je ves čas prijavljala na razgovore, ki jih je bilo zelo malo, večinoma pa so študente zavračali. Tudi ona ob koncu zapiše, da nujno potrebuje študentsko delo, ker bi trenutno to predstavljalo njen edini vir prihodkov.

Vsem izkušnjam, ki smo jih prejeli je skupna neverjetna finančna stiska. Vsi študentje, ki so nam pisali poudarjajo, da si želijo delati. Poudarjajo tudi, da so več mesecev zapored poskušali najti študentsko zaposlitev. V času epidemije tovrstnih del praktično ni bilo, v začetku epidemije je ponudba študentskega dela, v nekaterih mesecih, upadala tudi za okoli 90%. Izkušnje, ki ste jih lahko prebrali zgoraj prikazujejo revščino, ki se je med študenti pojavila v času epidemije.

Menimo, da moramo izpostaviti še dve izkušnji, ki smo ju prejeli. Študentka Univerze na Primorskem je zapisala, da je v času epidemije opravljala tudi tri službe naenkrat, ker so njeni starši ostali povsem brez prihodkov. Tudi sama je kasneje izgubila vse tri službe, ki jih je opravljala. Navaja, da se je po pomoč obrnila na različne institucije, ki pa, zaradi različnih vzrokov in preobremenjenosti, niso želele pomagati. Hkrati poudarja, da je s pomočjo države lahko plačala le del ene položnice za bivanje na Primorskem in, da ta pomoč ni pripomogla k izboljšanju njene finančne stiske. Študentka zapiše še, da so doma ostali povsem brez finančnih sredstev za normalno življenje in priznava, da je bila prisiljena opravljati delo na črno. S težavo priznava, da so imeli včasih na mizi zgolj košček kruha, ker si druge hrane preprosto niso mogli kupiti. 

Vse zgoraj opisane izkušnje nas močno skrbijo. Ko smo pričeli s projektom zbiranja izkušenj študentov, smo vedeli, da je stisk izjemno veliko. Nikakor pa si nismo predstavljali, da bo odziv študentk in študentov tolikšen. Zgoraj smo zapisali le nekaj primerov, ki neposredno opisujejo finančno stisko mladih v času epidemije. Po prebranem smo še bolj prepričani, da mladi, študentke in študenti potrebujejo našo pomoč. 

S skladom za pomoč študentom želimo povezati vse pomembne akterje, ki tako ali drugače z svojimi dejavnostmi prispevajo k razvoju obalno-kraške regije. Upamo, da se bodo na naše pobude odzvali na Univerzi na Primorskem ter na fakultetah, ki so članice UP. Povezati se želimo tudi s tistimi akterji, ki pomembno vplivajo na gospodarski razvoj Kopra. Menimo, da je naša skupnost dolžnost, da v času epidemije pokažemo solidarnost in se povežemo med seboj. Prav epidemija je lahko priložnost, da obudimo čut za sočloveka, za skupnost in za dobrobit vseh, ki nujno potrebujejo našo pomoč. 

V sodelovanju z društvom Petka za nasmeh želimo ponuditi pomoč študentkam in študentom, ki so v izjemni finančni stiski. Študentska organizacija bo v sklad prispevala 5.000 evrov in je tudi pobudnica celotnega projekta. Sredstva bodo nakazana neposredno na račun pri društvu Petka za nasmeh in bodo v celoti porabljena za študentke in študente Univerze na Primorskem. 

Danes smo na spletnih straneh ŠOUP objavili poziv za dodelitev finančne pomoči za vse tiste študente, ki potrebujejo našo pomoč. Vse študentke in študente Univerze na Primorskem naprošamo, da se odzovejo pozivu za enkratno finančno pomoč. V dveh mesecih smo zbrali veliko različnih izkušenj, ki so zaskrbljujoče in odločili smo se, da finančno pomagamo tistim, ki jih je država pustila na cedilu. 

Nanj se lahko prijavijo vsi študentje, tako domači kot tuji, ki obiskujejo Univerzo na Primorskem. Pogoji za prijavo na poziv in vsa ostala navodila so objavljena na spletni strani www.soup.si. Po zaključku prijav bo komisija znotraj Študentske organizacije Univerze na Primorskem pregledala vse prispele vloge in skupaj z društvom Petka za nasmeh bomo razdelili finančna sredstva tistim, ki jih najbolj potrebujejo. 

Zavedamo se, da je stisk trenutno veliko, a tudi naša finančna situacija je izjemno zahtevna in zagotovo bi, v drugačnih okoliščinah, študentkam in študentom namenili še več sredstev. Že sedaj lahko zagotovimo, da bomo pomoč študentkam in študentom v večjem obsegu namenili takoj, ko bo finančna situacije organizacije drugačna. V trenutnih razmerah pa smo za študente v stiski namenili vsa razpoložljiva sredstva in menimo, da bomo s sredstvi lahko pomagali vsaj 40 študentom, ki so v zahtevnem finančnem položaju.


Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo na voljo na e-poštnem naslovu: jure.ciglar@soup.si.


Zanimivo /povezane novice