Splošno
sreda, 29. september 2021

Razpis ŠZ ŠOUP 2021

Razpis ŠZ ŠOUP 2021

S tem razpisom se skladno s Statutom Študentske organizacije Univerze na Primorskem in Volilnim pravilnikom za volitve študentskih poslancev v Študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem razpisujejo redne volitve članov Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze na Primorskem v naslednjih volilnih enotah:


1. UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica
2. UP Pedagoška fakulteta
3. UP, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
4. UP, Fakulteta za vede o zdravju
5. UP, Fakulteta za management
6. UP, Fakulteta za humanistične študije


Besedilo razpisa:

Zanimivo /povezane novice