Splošno
sobota, 07. oktober 2023

Razglas ŠZ ŠOUP

Vabljeni, da oddate svoj glas!

10. 12. in 17. oktobra bodo potekale volitve v Študentski zbor ŠOUP.

Izvedba nadomestnih volitev

Volitve v Študentski zbor ŠOUP bodo potekale v četrtek, 12. oktobra 2023, nepretrgoma od 9. do 18. ure v sejni sobi Študentskega centra Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper in 17. oktobra 2023 v prostorih UP Fakultete za zdravstvene vede, ter prostorih UP Fakultete za turistične študije - Turistica nepretrgoma od 9. do 18. ure.

Predčasno glasovanje

Volilni upravičenci, ki na dan volitev niso prisotni v kraju študija, lahko glasujejo na predčasnem glasovanju. Predčasno glasovanje se bo vršilo v sejni sobi Študentskega centra Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, v torek, 10. oktobra 2023, nepretrgoma od 9. do 18. ure. 

Zanimivo /povezane novice