Splošno
ponedeljek, 22. november 2021

Poziv ŠOUP za finančno pomoč študentom v prazničnem času

Študentska organizacija Univerze na Primorskem v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh in Mestno občino Koper objavlja poziv za finančno pomoč študentom v prazničnem času.  

Namen poziva je reševanje dalj časa trajajoče socialne stiske študentov, ki je posledica različnih dejavnikov v preteklem študijskem letu. Študenti so se soočali z različnimi socialnimi, bivanjskimi in drugimi stiskami. 

Cilj poziva je dodelitev nepovratne finančne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani.

Predmet poziva je dodelitev nepovratne finančne pomoči študentom v stiski, in sicer v vrednosti 100,00 €.

Poziv je namenjen vsem študentom Univerze na Primorskem, ki v študijskem letu 2021/2022 lahko izkažejo status študenta.

Sredstva za finančno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze na Primorskem ter iz naslova Mestne občine Koper. 

Sredstva bodo zbrana na računu Dobrodelnega društva Petka za nasmeh, ki s svojim znanjem in izkušnjami sodeluje pri izvedbi poziva. Študentska organizacija Univerze na Primorskem je za izvedbo tega poziva namenila sredstva v višini 7500€. Študentska organizacija bo prispevala 5500,00€, Mestna občina Koper pa 2000,00€ v okviru razpisa za sofinanciranje letnega delovanja na področju mladine. 

Naslovnik poziva je Študentska organizacija Univerze na Primorskem, ki pri izvedbi poziva sodeluje s Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh. 

Celotno besedilo poziva in prijavni obrazec sta na voljo na spodnjih povezavah.

Rok za prijavo na poziv je 3. 12. 2021. 

Prijavljeni bodo predvidoma obveščeni do 17. 12. 2021.


Zanimivo /povezane novice

budimpestasoup1
29.11.2021

Budimpešta s ŠOUP

Ste pripravljeni na najboljši in najbolj čaroben predbožični izlet?