Splošno
petek, 12. februar 2021

Pomembne informacije za bodoče primorske bruce!

Vse o študiju na Primorskem.


Vpis na študij

Vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) v dodiplomske in podiplomske študijske programe poteka elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Za izpolnjevanje prijave za vpis potrebuje kandidat elektronski naslov, saj bo po zaključenem izpolnjevanju prijave nanj poslan izpolnjen obrazec prijave v obliki pdf dokumenta.  Kandidati lahko odda prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom.

Subvencionirano bivanje študentov

Do subvencij za bivanje so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vsako leto objavimo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, kjer kandidat preko elektronske vloge odda prijavo za sprejem/podaljšanje bivanja na željen študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom ali k zasebniku.  

Za novo študijsko leto se razpis objavi do 1. junija.

Prošnjo za bivanje lahko oddajo študenti, ki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
 • niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
 • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
 • stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
 • niso izključeni iz študentskega doma.    

Študentski domovi: 

 • ŠTUDENTSKI DOM KOPER (Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, tel: +386 5 61175 07, e-mail: info@sd.upr.si, spletna stran: www.sd.upr.si)
 • ŠTUDENTSKI DOM KOROTAN (Obala 11, 6320 Portorož, Tel.:+386 5 674 5401, spletna stran: www.korotan.com) 

Dijaški domovi:

 • DIJAŠKI DOM KOPER (Cankarjeva 5, 6000 KOPER, tel.: +386 5 662 62 50, spletna stran: www.ddkoper.si)
 • DIJAŠKI DOM IZOLA (Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, tel.: +386 5 662 17 20, spletna stran: www.srednjasolaizola.si)
 • DIJAŠKI DOM PORTOROŽ (Sončna pot 20, 6320 Portorož, tel.: +386 5 671 2240 spletna stran: www.dijaski.geps.si)

Zasebni koncesionarji

 • ŠTUDENTSKI DOM VILLA DOMUS (Vojkovo nabrežje 12, 6000 Koper, mobitel: +386 (0)30 468 777, spletna stran: www.villa-domus.si)
 • ŠTUDENTSKI CENTER JADRO (Destradijev trg 10a, 6000 Koper, tel.: +386(0)590 78 300, mobitel: +386 (0)41 603 045, spletna stran: www.jadro.si)

Bivanje pri zasebnikih

Subvencija pri zasebnikih je finančna pomoč študentom, ki jo dodeljuje Republika Slovenija. S tem omogoča nižjo najemnino študentom za bivanje pri zasebnikih, ki imajo sklenjeno pogodbo s študentskimi domovi. Višina subvencije znaša najmanj 20 % povprečne letne cene bivanja v študentskih domovih v Sloveniji. Trenutno znaša mesečna subvencija 32 EUR. Študentje imajo letno zagotovljeno 10 mesecev subvencioniranega bivanja (od oktobra do junija in v septembru).

Za lažje iskanje študentske namestitve ali oddajo študentske sobe si oglej spletno stran mojcimer.si.

Subvencionirana prehrana

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Višina subvencije obroka znaša 2,69 evra.

Študentu pripada en subvencioniran obrok vsak delovni dan. Dnevno se lahko koristi največ dve subvenciji, v razmaku štirih ur, in sicer od 8. do 21. ure. Subvencije ni možno koristiti od 15. julija do 15. avgusta.

Subvencionirano prehrano si lahko uredite na naši Info točki


Zanimivo /povezane novice