Splošno
torek, 23. avgust 2022

Podjetno nad izzive - PONI

Rok za prijavo je 26. avgust!

Glavni namen

Podjetniško usposabljanje oseb, ki si želijo realizirati svojo podjetniško idejo. Cilj projekta je zagon novih podjetij.

Ciljna skupina

Potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami) ne glede na starost, spol in izobrazbo. Pogoj je, da izkazujejo namen in interes za podjetništvo.

Vsebina

Udeleženci projekta bodo pri RRC Koper zaposleni za obdobje štirih mesecev. V tem času bodo pridobivali podjetniška znanja, ki so potrebna za samostojno podjetniško pot. Pod strokovnim mentorstvom in s pomočjo usposobljenih svetovalcev bodo izdelali poslovni model in poslovni načrt. Povezovali so bodo s podjetniki v spodbudnem in dobro opremljenem podjetniškem okolju.

Mejniki projekta

  •  1. mesec: opis poslovne ideje in izdelava poslovnega modela
  •  2. mesec: izdelava prvega osnutka poslovnega načrta
  •  3. mesec: testiranje minimalno sprejemljiva proizvoda/storitve na trgu, izdelava drugega osnutka poslovnega načrta
  •  4. mesec: izdelava končne verzije poslovnega načrta

Vključite v projekt

Vključitev v projekt bo potekala s prijavo na javni razpis za vključitev v projekt, ki bo objavljen na spletni strani RRC Koper. Med prijavljenimi kandidati bo izbranih do 11 oseb.  V celotnem obdobju izvajanja bo v projekt vključenih 62 udeležencev.  

Obdobje izvajanja

Objavljenih bo 6 razpisov v obdobju 2020-2023. Javni razpisi bodo objavljeni predvidoma vsake štiri mesece.

Cilj projekta

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 62 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 62 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oziroma 19) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju obalno-kraške regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.


Več informacij: mag. Tina Jančar Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si; 05 66 37 590

PONI RRC Koper predstavitev programa (YouTube Video)

5. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI