Splošno
torek, 12. marec 2019

Plan B za planet, za Slovenijo?

Geografski večeri UP FHŠ.

Svet temeljno zaznamujejo prekomerni pritiski na okolje in naraščajoča neenakost. Udejanjanje koncepta večplastnega trajnostno sonaravnega razvoja omogoča doseganje zmernega materialnega blagostanja za vse prebivalce znotraj nosilnosti okolja, a zahteva zlasti spremembo hierarhije vrednot in odmik od modela trajne rasti. Slovenija se po razpoložljivosti potencialov na prebivalca za udejanjanje trajnostnega razvoja uvršča v prvo desetino držav sveta.

Predaval bo prof. dr. Dušan Plut, upokojeni sodelavec Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, geograf in ekolog, civilnodružbeni aktivist ter prepoznaven in dosleden borec za varstvo okolja in uveljavitev modela trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu.

Predavanje bo v torek, 19. marca 2019, ob 18.30, v predavalnici levant 3 na UP Fakulteti za humanistične študije, Titov trg 5, Koper.

Vljudno vabljeni, vstop je prost.

Foto: Črt Poglajen

Zanimivo /povezane novice