Splošno
torek, 28. februar 2023

Odziv ŠOUP na prispevek v časopisu Delo, ki je bil objavljen 21. 2. 2023

V časopisu Delo je novinar Mirt Bezlaj dne 21. 2. 2023 objavil članek z naslovom »Med največjimi porabniki študentskega denarja odvetniška pisarna«. V članku so navedeni podatki, ki so bili pred tem že večkrat pojasnjeni javnosti. 

Podatki so predstavljeni zavajajoče in izjemno senzacionalistično. Hkrati pa podatki ne vsebujejo nujno potrebnih pojasnil. 

Novinar nas je pred tem kontaktiral in postavil zgolj dve vprašanji, na kateri smo z veseljem odgovorili. Poudariti moramo, da je novinar v članku zapisal komentar Hane Radilović, ki deluje na Radiu Študent in »dvomi« o smiselni porabi naših sredstev. Zanimivo je, da smo prav Radiu Študent v preteklosti večkrat odgovorili na podobna vprašanja in podali pojasnila o omenjeni tematiki. Na Radiu Študent so torej naša pojasnila že prejeli in kljub temu v javnost pošiljajo napačne podatke, to počnejo celo preko drugih medijev. 

Ne želimo sklepati, če gre tukaj za sprenevedanje ali namerno zavajanje javnosti. Smo pa izjemno presenečeni, da lahko nekdo, ki je v službi javnosti, popolnoma vehementno zavaja in javnosti predstavlja napačne podatke. 

Menimo, da smo dolžni javnosti podatki pojasnila o zapisanem članku. 

Razumeti je potrebno, da bi stroški, ki jih Študentska organizacija Univerze na Primorskem nameni za odvetniške storitve, znašali bistveno več, če bi imeli znotraj organizacije zaposlenega strokovnjaka za pravno svetovanje. Strokovnjak za pravno svetovanje namreč organizacije ne more zastopati v pravnih sporih, posledično pa to pomeni, da bi morala organizacija za vse postopke najemati odvetniško pisarno in plačevati še pravnega strokovnjaka. To bi bilo negospodarno ravnanje s sredstvi in takšno ravnanje je po našem mnenju povsem nesmiselno. Ocenjujemo, da bi za plačo pravnega strokovnjaka porabili približno 35.000 € letno (bruto bruto znesek), poleg tega stroška pa bi posledično nastali še stroški z zastopanjem v pravnih sporih. 

Hkrati bi želeli pojasniti tudi, da je odvetniška pisarna v času Covida-19 redno komunicirala z našo organizacijo in ponudila tudi pravno svetovanje takrat, ko so mnogi študenti potrebovali pravno pomoč ali nasvet. Odvetniška pisarna nam je pravni nasvet ponudila tudi v primerih pridobivanja študentskih viz in v primeru zapletenih pravnih vprašanj, na katera so naleteli študenti. Študenti so nam bili za takšno brezplačno pravno pomoč, ki jo je zagotovil ŠOUP, v sodelovanju z odvetniško pisarno, izjemno hvaležni. Stroški, ki so bili poravnani za pravne storitve, so tudi stroški, ki so nastali pri projektu Varuh študentovih pravic, ki študentom nudi pravne in druge nasvete. Sklepanje, ki ga je novinar zapisal v članku torej predstavlja namerno izkrivljanje dejstev in napačno interpretacijo podatkov. 

Brez argumentov in konkretnih podatkov ni mogoče sklepati, da sredstva niso bila namenjena študentom. Tu gre v članku za netočne navedbe in ugibanja, ki temeljijo na subjektivnem stališču novinarja. Za predstavitev finančnih podatkov je ključno razumevanje finančnih planov. Brez pojasnil takšnih podatkov ni mogoče predstavljati.

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem smo imeli vedno pozitiven odnos do medijev in brez težav smo odgovorili na vsa postavljena vprašanja. Prav tako nikoli nismo skrivali nobenih podatkov, ki sodijo v informacije javnega značaja. 

Pred leti nam je novinarka postavila vprašanje, kakšen avtomobil vozi predsednik ŠOUP in tudi na to vprašanje smo podali odgovor, kljub temu, da to ni informacija javnega značaja. Na ŠOUP smo seveda zavezani tudi spoštovanju drugih zakonov, ki varujejo osebne podatke posameznikov in poslovne skrivnosti. V primeru, da bi razkrili podatke poslovanja s pravnim subjektom, ki sodijo v poslovno skrivnosti, bi se lahko zapletli v sodni spor s tem pravnim subjektom. Nespoštovanje osebnih podatkov posameznikov ter nespoštovanje poslovne skrivnosti predstavljata kršitev zakonodaje, ki velja v Sloveniji. Hkrati so za ugotavljanje teh kršitev pristojna sodišča in nikakor ne osebe, ki opravljajo novinarsko delo. 

Tudi naprej si želimo z mediji tvorno sodelovati in to je eden od glavnih razlogov, da v zadnjih petih letih nikoli nismo zavrnili intervjuja in smo vedno odgovorili na vsako postavljeno vprašanje. Tudi, če so bile informacije pred tem že večkrat objavljene v medijih in na naši spletni strani. Zavedamo se pomena svobodnih in neodvisnih medijev, vendar pa si želimo, da so slovenski, še posebej pa študentski javnosti, informacije predstavljene v celoti in povsem transparentno. 

V kolikor se mediji odločijo določene informacije predstaviti le delno in brez ustreznih pojasnil, si lahko zainteresirana javnost ustvari zgolj popačeno sliko o tematiki, ki je predstavljena. Takšen je bil po našem mnenju tudi namen objavljenega članka. Takšno poročanje ni v interesu nikogar, ker gre v tem primeru za zavajanje in celo neustrezno interpretacijo podatkov. 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem je že pred leti pojasnila, da pravnega strokovnjaka nimamo zaposlenega, ker je sodelovanje z odvetniško družbo bistveno manjši strošek. To je bilo tudi objavljeno v medijih in vsak, ki opravlja novinarsko delo lahko takšne podatke, ki so javno objavljeni, poišče na spletu. ŠOUP je javno objavil vse dokumente, ki jih je želel novinar pridobiti. Delovanje ŠOUP je skladno z zakonom, nikdar se ne bi dovolili skrivati podatkov, ki predstavljajo informacije javnega značaja. 

Še naprej bomo odgovarjali na vsa vprašanja, ki jih bomo prejeli, vendar pa od medijev pričakujemo transparentno, objektivno in nepristransko poročanje, ki je v interesu celotne javnosti.