Splošno
torek, 20. oktober 2020

Nove ukrepe razumemo, vseeno pa pričakujemo zagotavljanje kakovostnega študija

Novi ukrepi proti širjenju bolezni koronavirusa.

V študentskih organizacijah podpirajo nove vladne ukrepe v izobraževanju, saj se strinjamo, da je treba širjenje koronavirusa čim bolj omejiti. Od fakultet pa pričakujemo izvajanje kakovostnega študija ter dosledno in pravočasno obveščanje študentov o študijskih obveznostih, kakor tudi zagotavljanje dostopa do študijskih gradiv. 

Študentske organizacije tudi opozarjamo, da se bodo študenti ob sprejetih ukrepih srečali s podobnimi težavami, kot ob sprejetju ukrepov v času razglasitve epidemije v pomladnih mesecih. Kot smo takrat, tudi tokrat opozarjamo, naj se študentom, ki zaradi najrazličnejših okoliščin, kot so tuji študentje, študenti, ki imajo na domačem naslovu sorodnike iz rizičnih skupin in študenti, ki se zaradi drugih stisk ne želijo vrniti domov, omogoči nemoteno bivanje v študentskem domu. Tistim, ki bodo odšli domov, naj se za ta čas odpravi tudi obveznost plačevanja najemnin. 

Vlada je sicer v sredo sklenila, da dijaški in študentski domovi kljub novim omejitvam lahko normalno delujejo, pri čemer pa jih pozivajo, naj k odhodu domov spodbudijo kar največje število študentov in dijakov in na ta način zagotovijo varnejše okolje tistim, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Dijaki in študenti tujci morajo pri tem imeti enako možnost ostati v domu. 

Vlada je tudi odločila, da bo pouk za učence od vključno 6. razreda in dijake od ponedeljka potekal na daljavo, medtem ko odločitev o poteku študijskega procesa v visokošolskih zavodih prepušča njihovi lastni presoji. 

V študentskih organizacijah ob tem študentom svetujemo, da od visokošolskih zavodov zahtevate izvajanje kakovostnega študija, četudi na daljavo, ter dosledno in pravočasno obveščanje o študijskih obveznostih. 

Višji in visokošolski zavodi morajo omogočiti dostopnost do študijskih gradiv, študenti pa opozorite na svoj položaj, v kolikor nimate dostopa do hitrega interneta in primernega računalnika oz. drugih digitalnih orodij.

Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi