Splošno
četrtek, 14. november 2019

Netransparentni ŠS UP PEF?

Odprto pismo Jureta Ciglarja, predsednika ŠOUP.

Pretekli dogodki v študentskem organiziranju

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) so se oktobra izvedle redne volitev članov Študentskega zbora ŠOUP. Redne volitve so bile prekinjene, saj se je pripetil napad na volišču. Ob ponovitvah volitev se je izvedel protestni pohod. 

Tekom celotnega postopka volitev je bila volilni komisiji in ŠOUPu očitana netrasparentnost in nedemokratično delovanje, predvsem preko anonimnih pisem. Jure Ciglar, predsednik ŠOUP je večkrat javnosti pojasnil celoten postopek, s čimer je zavrnil obtožbe ter navedbe označil za neresnične in skrajno zavajajoče. Ker se tudi po izvedbi volitev in obrazložitvah na organizaciji ponavlja prejemanje neutemeljenih anonimnih pritožb brez osnov, predsednik zainteresirani javnosti pošilja odprto pismo, ki odraža stanje študentskega organiziranja na Univerzi na Primorskem.

Odprto pismo Jureta Ciglarja, predsednika ŠOUP

Spoštovani predstavniki fakultet, študentskih svetov, medijev in druge zainteresirane javnosti,

v luči zadnjih volitev na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem ter vseh napadov na delovanje organizacije, tako fizičnih kot pisnih, vam pošiljam obvestilo o dogodkih, ki so se zgodili na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) pred volitvami v Študentski svet Pedagoške fakultete (ŠS UP PEF) in z razliko od anonimk, osnovano na oprijemljivih dokazih.

Pred dnevi sem prejel pismo študentke, ki mi je predala šokantne informacije in dokazila o delovanju predsednika Študentskega sveta Pedagoške fakultete Matije Jenka in agitacije pred izvedbo volitev v študentski svet.

Študentka navaja, da gre pri dogodkih za povsem nove razsežnosti nemoralnih in obsodbe vrednih dejanj, v katera so vpleteni tudi profesorji, zaposleni in vodstvo fakultete. Trenutni predsednik sveta, ki je pošiljal omenjena sporočila, je Matija Jenko, eden od udeležencev protesta, na katerem so ŠOUP pozivali k razveljavitvi volitev in jih označili za nedemokratične. Popolnoma brez dokazov. S pomočjo dokazov, ki jih je predložila študentka, pa se lahko vsak zelo jasno prepriča o nemoralnem in nezakonitem delovanju trenutnega predsednika ŠS UP PEF. Njegov način delovanja je, po mojem mnenju, nesprejemljiv. Sam zagovarjam transparentno in zakonito delovanje in menim, da je absurdno, da človek, ki je protestiral proti organizaciji, ki jo vodim, deluje na takšen način.

Iz dokaznega gradiva izhaja, da je Matija Jenko v pogovoru zapisal, da naj bi dekanja fakultete prof. dr. Mara Cotič razmišljala o nakupu vozovnice za Jurija Kočevarja, ki je kandidat za študentski svet in je trenutno v tujini na izmenjavi. Menim, da gre za nedopusten poseg v avtonomijo študentskega sveta s strani dekanje, v kolikor so navedbe g. Jenka resnične. Vpletanje vodstva v avtonomijo študentskega sveta je sporno in nesprejemljivo. Študentski svet fakultete mora biti avtonomen in neodvisen organ. Iz anonimnega pisma izhaja, da dr. Mara Cotič in Matija Jenko tesno sodelujeta. Poudarjam, da nikoli v življenju nobene anonimke nisem jemal resno, ker menim, da jo lahko napiše kdorkoli in navaja neresnične in zavajajoče podatke. V tem primeru pa gre za drugačno obliko, saj so bili predloženi konkretni dokazi o očitkih, ki so v njej navedeni.

V nadaljevanju je študentka zapisala, da naj bi prišlo tudi do zlorabe osebnih podatkov in vpletanja vodilnih in zaposlenih v volitve v Študentski svet Pedagoške fakultete. Matija Jenko je (kot je razvidno v dokazih) pridobil osebne podatke kandidatov, ki so kandidirali za študentski svet UP PEF. Te podatke je pridobil pred objavo razglasa seznama kandidatov. Ponovno gre, po mojem mnenju, za izredno sporno in neetično dejanje. Ne smemo pozabiti, da Matija Jenko intenzivno podpira Študentsko lupo, z njo sumimo tudi tesno sodeluje, podprl je tudi kandidate, ki so bili zavrnjeni na volitvah v ŠZ ŠOUP.

Iz pisma je jasno razvidno, da bodo volitve na Pedagoški fakulteti povsem netransparentne in prav absurdno je, da so nam netransparentnost volitev, popolnoma brez dokazov, očitali ljudje, ki sami več kot očitno nimajo nikakršnih zadržkov, ko je potrebno prekršiti zakon.

Kot oseba, ki dosledno zagovarja spoštovanje zakona, ne morem razumeti, kako se dopušča tovrstne zlorabe. Sodeč po navedbah iz anonimke je dekanja predlagala tudi, da se kandidati javno predstavijo. Problem, ki ga študentka navaja, nastane, ker so kandidate o tem soočenju obvestili preko e-poštnih naslov. Tukaj gre ponovno za zlorabo osebnih podatkov kandidatov.

Študentka navaja, da v nobenem internem aktu ni določeno, da se lahko e-poštni naslov obdeluje v takšne namene (soočenje kandidatov). Pravi tudi, da jo zelo zanima komentar informacijske pooblaščenke. Popolnoma soglašam. Menim, da je zakonodaja tu jasna in nedvoumna in omenjene osebe izvajajo očitne prekrške.

V nadaljevanju anonimke je jasno razvidno (dokazno gradivo), da se je v volitve vpletla tudi prodekanja prof. dr. Štemberger. Predsednik Študentskega sveta je ponosno zapisal, da bo prodekanja naredila »reklamo« za njegovo ekipo. Takšno poseganje nakazuje na to, da Študentski svet Pedagoške fakultete očitno nima nikakršne avtonomije in ni neodvisen. V njegovo delovanje so močno vpleteni profesorji, vodstvo fakultete in tudi zaposleni na fakulteti. Takšna dejanja so prezira vredna, saj zagovarjam avtonomijo študentski svetov, študentskih organizacij ter univerz.

Najbolj nezaslišano je to, da je Matija Jenko, sodeč po navedbah študentke, pripravil seznam, na katerem je označil sebi naklonjene kandidate ter ta seznam posredoval vodstvu fakultete in celo volilni komisiji. Takšna dejanja so vredna vsakršne obsodbe, saj izkazujejo to, da je Matija Jenko očitno volitve prilagodil povsem po svoje. Vse to izhaja tudi iz dokaznega gradiva.

Poudarjam, da sem osebno močno razočaran in zgrožen, ker iz pisma razbiram, kakšne osebe in na kakšnem nivoju so mene in moje sodelavce v preteklem mesecu večkrat neupravičeno napadli. Govorimo očitno o povsem netransparetnih volitvah, ki bi morale biti, po mojem mnenju, razveljavljene. Tudi v tem delu anonimke je študentka močno obremenila dekanjo fakultete in menim, da bi morala dekanja, v kolikor se izkaže, da so navedbe resnične, zapustiti svoj položaj. Prav tako bi položaj predsednika študentskega sveta moral zapustiti Matija Jenko.

Kot predsednik ŠOUP menim, da gre za nedopustna, moralno in etično močno sporna dejanja, ki pa so jih izvedli ljudje, ki so v preteklosti ŠOUP-u brez osnov za svoje trditve, očitali netransparentno delovanje. Menim, da je Matija Jenko poskušal zlorabiti svoj položaj in prirediti volitve v svojo korist. Pri tem je element zakonitost postal popolnoma nepomemben.

Ob koncu želim vse predstavnike medijev opozoriti na to, da je Matija Jenko eden od največjih podpornikov Študentske lupe, sumim tudi oblikovalec vsebin in moderator. Aktivno je podprl tudi nekatere študente, ki so bili zavrnjeni na volitvah v študentski zbor. Ali menite, da je takšna oseba primeren naslov za moralne pridige? Ali menite, da so imeli ljudje, ki sodelujejo z njim čiste, iskrene in poštene namene? Želim poudariti, da Študentska lupa ni stran, ki bi se borila za avtonomno in transparentno delovanje, temveč je namenjena izključno blatenju ŠOUP-a, ki ga je v preteklem mesecu večkrat oblatil tudi Matija Jenko. Lupa ves čas zavaja in podaja neresnične podatke. Ali mediji resnično ne vidite nikakršnega problema pri tem, da ste povsem nekritično povzemali vse anonimne objave te skupine? Zanima me, koliko medijske pozornosti bo deležno to moje pismo, ki vsebuje tudi dokaze o netransparentnem in nezakonitenem delovanju Matije Jenka. Morda ne kaj veliko, ker je podpisano in ni anonimno.

Dogodki na pedagoški fakulteti so dokaz, da načrtno izvajajo napad na kredibilnost mene in moje ekipe ljudje, ki nimajo nikakršne moralne in etične drže. Sam bom vedno deloval skladno z zakonom in bom opozarjal na napake v družbi, ki se dogajajo študentom. Medije pa pozivam, da Študentsko lupo prenehajo jemati resno, ker je že večkrat dokazala, da s svojimi objavami neupravičeno in popolnoma brez osnove blati moje ime in Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem.

Lepo vas pozdravljam.
Jure Ciglar, predsednik ŠOUP

Zanimivo /povezane novice