četrtek, 12. avgust 2021

Mednarodni dan mladih

Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih. 

Na ta dan se vsako leto odvijejo različne razprave o temah, ki so povezane z mladimi. Današnji dan je tudi opomnik o pomenu mladih v družbi, ki lahko s svojim angažmajem, drznostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo k razvoju in napredku družbe.

Mladi smo zelo raznolika skupina, ki se spopada z izzivi na različnih področjih: izobrazba, bivališče, zaposlitev, partnerstvo, finančna neodvisnost, psihološka zrelost…

Socialni in ekonomski položaj mladih sta se v zadnjem letu zaradi epidemije močno poslabšala. Mladi so ostali brez dela, izobraževanje je potekalo v digitalnem okolju, socialni stiki so bili zelo omejeni. Poleg tega se je med mladimi povečala zdravstvena in psihološka stiska.

Študentske organizacije smo ves čas opozarjale na težave, s katerimi se srečujejo mladi in predlagale tudi različne konkretne rešitve.

Mladi v slabšem socialnem položaju težje dostopajo do visokošolske izobrazbe, kar je zelo zaskrbljujoče. Potrebne so sistemske spremembe na različnih področjih študentskega življenja, ki bi študij mladim zopet približale, ob tem pa državi omogočile dvig kompetenčnega potenciala. S tem namenom je bil vložen Zakon za urejanje položaja študentov.

Ob mednarodnem dnevu mladih vas želimo spodbuditi, da ste aktivni  na različnih področjih in sodelujete pri izboljšanju položaja mladih, se zavzemate za svoje pravice in opozarjate na pomembno vlogo mladih v družbi.

"Upamo, da bo Zakon za urejanje položaja študentov prinesel vse tiste spremembe, ki jih mladi nujno potrebujemo. Epidemija je močno spremenila naš položaj in čas je, da se sprejmejo sistemske rešitve, ki bodo bistveno vplivale na izboljšanje življenja mladih pri nas. Študenti in študentke, ostanite pozitivni, motivirani in aktivni pri oblikovanju naše družbe." - Tjaša Mele, sekretarka za izobraževanje