Šport
sreda, 07. oktober 2020

Z raztezanjem do sprostitve

Od stiske do rešitve.

Zdrav duh v zdravem telesu ni samo pregovor. V petek, 9. 10. 2020, bomo izvedli delavnico Z raztezanjem do sprostitve. Delavnico bomo izvedli z namenom obeležitve dneva duševnega zdravja dne 10.10.2020.

Kaj?            Delavnica Z raztezanjem do sprostitve
Kdaj? 9.10.2020 ob 10.00.
Kje?            Prostori ŠOUP in UŠZP, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, večnamenski prostor v pritličju

Obisk delavnice je brezplačen. Zaradi omejitev števila udeležencev, je predhodna prijava obvezna. Prijave sprejemamo na prijave@uszp.si do petka, 9.10.2020, do 9.00. Več o celotnem programu si lahko preberete tukaj.

Lepo vabljeni!


O mreži služb na področju duševnega zdravja

Povezanost, dostopnost, strokovnost in sodelovalnost so načela in vrednote, ki že 10.leto zapovrstjo združujejo mrežo služb na področju duševnega zdravja v Obalno-kraški in Primorsko-notranjski regiji, pod imenom Od stiske do rešitve, koordinirane s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Koper (prej Zavod za zdravstveno varstvo Koper). 

Mreža se iz leta v leto širi in povezuje s skupnim ciljem, osredotočenim na identifikacijo potreb v skupnosti, njegovo analizo, načrtovanje, realizacijo in evalvacijo ob skupni obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja. Naš osrednji cilj je približati ljudem različnih starostnih skupin, z različnimi življenjskimi ozadji, stiskami ali izzivi, s katerimi se soočajo, da v skrbi za boljše duševno zdravje NISO SAMI. Strokovne službe, ki so vključene v našo mrežo, delujejo tako na preventivni kot na kurativni ravni. Delujejo na področju socialnega varstva, zdravstva in šolstva, ter nudijo možnosti za vključitev v individualne in/ali skupinske oblike podpore in pomoči, kar je v trenutkih negotovosti, strahu in pomanjkanja lastne moči, za vsakega posameznika, izrednega pomena. Ljudje smo socialna in čustvena bitja. Pomoč drugih nas okrepi in naredi bolj močne, potrebujemo le pozitivne izkušnje v stiku z njimi. Prav zaradi tega vabimo vsakega posebej in vse skupaj na številne dogodke, aktivnosti, predavanja, izkustvene in predstavitvene delavnice naših služb s področja duševnega zdravja, ki se bodo dogajale v terminu od 5.10.2020 – 20.10.2020.

Vsebine, ki jih bo letos predstavila naša mreža služb s področja duševnega zdravja Od stiske do rešitve se nanašajo na celostno skrb za duševno zdravje, ki v ospredje postavlja vprašanje: “Ali znam (po) skrbeti zase?” in nadaljuje s pomenom dobrih medosebnih odnosov, gibanja kot faktor, ki krepi duševno zdravje, z izobraževalnimi vsebinami na temo depresije in stresa v vsakdanjem življenju, odgovarja na vprašanje kako ravnati s strahovi, tesnobo in paničnimi napadi v kriznih situacijah in nasploh. S postavitvijo Labirinta nasilja pa bodo obiskovalci dobili priložnost vpogleda v dejavnike, ki prispevajo k nastanku in trajanju nasilja nad ženskami ter v orodja, ki pripomorejo k njeni razrešitvi. 

Organizacije, ki sodelujejo pri dogodku:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper

 • Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, Šent Koper in Šent Postojna

 • Univerza na Primorskem, Inštitut Andreja Marušiča, Slovenski center za raziskovanje samomora

 • Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper

 • Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota PIS Izola

 • Center za socialno delo Južna Primorska: koordinatorica za preprečevanje nasilja, Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska, Krizni center za otroke in mladostnike  - Marelična hiša, Regijska varna hiša Kras (Enota Sežana)

 • Društvo za nenasilno komunikacijo, Enota Koper,

 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper

 • Kino Odeon, Center za kulturo, šport in prireditve Izola

 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Univerzitetna športna zveza Primorske

 • Zavod Modri december

 • Zdravstveni dom Postojna, Center za krepitev zdravja Postojna

 • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveno vzgojni center Ilirska Bistrica

 • Zdravstveni dom Sežana, Zdravstveno vzgojni center Sežana

 • Zdravstveni dom Koper, Zdravstveno vzgojni center Koper

 • Zdravstveni dom Izola, Center za krepitev zdravja Izola

 • Zdravstveni dom Piran, Center za krepitev zdravja Piran

 • Zavod za mladino, kulturo in turizem KoperV letih 2018 – 2021 sodelujemo v projektu SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, katerega pobudnik je Ministrstvo za socialo, izvajalec pa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. UŠZP skupaj z ostalimi društvi na projektu sodeluje pri izvedbi t.i. kratkih ukrepov, ki se nanašajo na informiranje, promocijo in osveščanje v sklopu športno rekreativnih in ostalih dogodkov. Več informacij o projektu SOPA lahko najdete tukaj: https://www.sopa.si/

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).